Orman Kanunu
Orman Kanunu ORMAN KANUNU Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız " Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı ", Cilt: 1 Sayfa: 477 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelikler için, " Yönetmelikler Külliyatı " nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

Kaynak: www.yargitay.gov.tr

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat