The Simple Present Tense III
The Simple Present Tense III

The Simple Present Tense III

The Simple Present Tense in yes / no questions  Geniş zamanda evet / hayır sorularının kullanımı

I, you, we ve they zamirlerinin geniş zamandaki yardımcı fiilinin do, üçüncü tekil şahıs olarak adlandırılan he, she, it  zamirlerinin de yardımcı fiilinin does olduğunu önceki derslerimizde görmüştük. Dolayısıyla bu soru cümleleri ve onlara verilen kısa yes / no cevapları da buna göre şekillenir.

Questions and Short Answers in The Simple Present TenseGeniş Zamanda Sorular ve Kısa Cevapları

Question Positive              Short Answer               Negative Short Answer Do  I   work?                 Yes,  you  do.                 No, you don"t.

Do you  work?                 Yes, I/we  do.                 No, I/we don’t.

Do we  work?                  Yes, you   do.                 No,  you don"t.

Do they  work?                Yes, they  do.                 No,  they don’t.

Does he  work?                Yes,  he   does.               No,  he  doesn’t.

Does she work?                Yes,  she  does.               No,  she doesn’t.

Does it  work?                Yes,   it  does.               No,  it  doesn’t.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat