The Simple Present Tense (Geniş Zaman) II
The Simple Present Tense (Geniş Zaman) II

The Simple Present Tense (Geniş Zaman) II

Simple Present with he, she and it

He She ItMaryMy father gibi üçüncü tekil şahıslardan sonra Yükleme (s, es, veya ies) takıları ilave edilir.

Diğer şahısların olumsuz ve soru yapımında kullanılan DO yardımcı fiil yardımcı fiili burada DOES haline dönüşür.

Affirmative (Olumlu):  Subject  +    V1 + s(es,ies)        +      Complements 

Negative    Olumsuz):  Subject  +  does + not (=doesn"t)    +   V1 +Complements

Question    (Soru)    :  Does      +  Subject   +     V1      +    Complements

 

Affirmative Negative  Interrogative  Long form Short form   He works.([O] çalışır.) He does not work.

([O] çalışmaz.) He doesn’t work.

([O] çalışır mı?) Does he work?

She works. She does not work. She doesn’t work. Does she work?

It  works. It  does not work. It doesn’t work. Does it work?

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat