Geniş Zaman (ing)
The Simple Present Tense (Geniş Zaman)

The Simple Present Tense (Geniş Zaman)   I

Her zaman yaptığımız işleri, alışkanlık, gelenek, görenek ve olayları anlatmakta kullandığımız Geniş Zaman  ( The Simple Present Tense)"da şahıslar iki gruba ayrılır

1. Grub**********************************************I        : Ben    "Birinci tekil şahıs"You   : Sen    "İkinci tekil şahıs"- Siz "İkinci çoğul şahıslar" We    : Biz      "Birinci çoğul şahıslar"They : Onlar "Üçüncü çoğul şahıslar"2. Grub (3. tekil şahıslar)****************************************************HeSheIt

Simple Present with I, you, we  and they

1.Grub özneleri (I, you, we, ve  they) ile birlikte fiil"in birinci yani temel hali (verb 1) kullanılır. Geniş zamanın olumlu cümlelerinde yardımcı fiil (helping verb). kullanılmaz.

Cümleyi olumsuz yaparken DO"Yapmak" fiil"i yardımcı fiil olarak kullanılır.  Özne ile fiil arasına do ve not (kısaca don’t) kelimelerini getirilir. Not olumsuzluk ekidir.

Soru şeklinde ise cümlenin  başına do kelimesini getirilip ardından özne, yüklem (fiil) ve diğer tamamlayıcı öğeleri (tümleçler = complements) sıralanır.

Ozan MakinaKapat