Python - Hız denemesi
Python - Hız denemesi Aynı işi yapan üç değişik şekilde yazılmış fonksiyon un birbirlerine göre hızlarını test etmek için yazılmış kücük bir script.Açıkçası bu denemede threading ile yürütülen kısmın normal şekilde yürütülen kısma göre daha hızlı olmasını bekliyordum. Ancak benim makinamda bu olmadı. Bu scripti sizlerde deneyip sonuçlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim.Bu test için kullandığım sistem özellikleri:Amd duron 800mhz256 mb sd ramsuse 9.3 linuxScriptin çalışması için script ile aynı dizinde words isimli uzantısız bir bir metin dosyası olması gerekiyor. Aslında bu dosya linux kullananlar için sistemde var sanıyorum. /usr/share/dict/wordsKod :#!/usr/bin/python#-*-coding:utf8-*-from time import timeimport threadingdef test1(): zaman=time() dosya=open("words","r") data=[] for i in dosya: data.append(i.upper()) print "test1 ==>%5.10f saniyede %d adet kelime"%(time()-zaman,data.__len__())def test2(): zaman=time() data=[i.upper() for i in open("words","r")] print "test2 ==>%5.10f saniyede %d adet kelime"%(time()-zaman,data.__len__()) def test3(): zaman=time() data=map(lambda i:i.upper(),open("words","r")) print "test3 ==>%5.10f saniyede %d adet kelime"%(time()-zaman,data.__len__())zaman=time()a=threading.Thread(target=test1)a.start()b=threading.Thread(target=test2)b.start()c=threading.Thread(target=test3)c.start()a.join()b.join()c.join()zaman=time()-zamanprint " threading ile %5.10f saniyede 3 adet işlem bitti "% zamanzaman=time()test1()test2()test3()zaman=time()-zamanprint " threading olmadan %5.10f saniyede 3 adet işlem bitti "% zaman
TelcisanKapat