VBde API Tanımı
VB’de API Tanımı VB"de API Tanımı  

VB"de API"ler iki şekilde tanımlanabilir. Fonksiyon veya altprogram olarak. Fonksiyon olarak tanımlanan API"lerden geriye bir değer dönerken, altprogram olarak tanımlananlardan bir değer geri dönmez. Alt program olarak API tanımı: Private/Public Declare Sub isim Lib "libname" [([parametreler])] Fonksiyon program olarak API tanımı: Private/Public Declare Function isim Lib libname [([parametreler])] [As tip] Burada isim fonksiyonun ismidir ve programda API bu isimle çağrılır. Libname kullanılan kütüphanenin ismi, parametreler; fonksiyona giren parametreler, As tip; fonksiyondan dönen değerin tipidir. API"nin tanımlanacağı yer formun veya modülün General-Declerations kısmıdır. API"yi bir formun decleration kısmında tanımlarsanız API"yi yalnız o formun altprogramlarından çağırabilirsiniz. Bir modülde tanımlarsanız programınızın her yerinde kullanabilirsiniz. API"yi doğru olarak tanımladığınız halde VB, ilgili dosyada böyle bir API bulunmadığını söylüyorsa veya API ile aynı isme sahip bir VB komutu var ise bu durumda Alias isimleri kullanmanız gerekir. Private/Public Declare Function/Sub isim Lib libname Alias "isim" [([parametreler])] [As tip] API"yi doğru olarak tanımladığınız halde VB, ilgili dosyada böyle bir API bulunmadığını söylüyorsa API isminin sonuna A ekleyerek Alias ismi olarak vermeniz gerekir. Bunun sebebi Windows işletim sisitemi farklı dilleri desteklemektedir. ANSI karakter setini destekleyen ülkler için sonuna A harfi, UniCode veya iki karekter genişliğini kullanan ülke seti için ise sonuna W harfi eklemeniz gerekir. API tanımı yaparken kullanacağınız tiplerin isimlerini ise C"den VB"ye çevirmeniz gerekir. Genel olarak tip karşılıkları şöyledir.

C

Visual Basic

 

atom

ByVal değişken AS integer

 

bool

ByVal değişken As Long

 

byte

ByVal değişken As Byte

 

char

ByVal değişken As Byte

 

colorref

ByVal değişken As Long

 

dword

ByVal değişken As Long

 

hwnd,hdc,hmenu vb

ByVal değişken As Long

 

int,uint

ByVal değişken As Long

 

long

ByVal değişken As Long

 

lparam

ByVal değişken As Long

 

lpdword

değişken As Long

 

lpint,lpuint

değişken As Long

 

Iprect

değişken As type

 

Ipstr,Ipcstr

ByVal değişken As String

 

Ipvoid

değişken As Any

 

lpword

değişken As Integer

 

lresult

ByVal değişken As Long

 

null

değişken As Any veya ByVal değişken As Long

 

short

ByVal değişken As Integer

 

void

Sub procedure

 

word

ByVal değişken As Integer

 

wparam

ByVal değişken As Long

 

16 bit

ByVal değişken As Integer

 

32 bit

ByVal değişken As Long

 

float

ByVal değişken As Single

 

double

ByVal değişken As Double

Parametrelerden biri iki farklı tipte değer alabiliyorsa bunu As Any olarak tanımlamanız gerekir. Hangi parametrenin Any olarak tanımlanması gerektiğine ancak dosyadaki bilgileri okuyarak anlayabilirsiniz. Örneğin bir parametre hem string içerebiliyor ve hemde Null içerebiliyorsa bu parametre Any olarak tanımlanmalıdır. Yaptıkları işlere göre API"lerin bulundukları dosyalar ise şunlardır :

DLL

Fonksiyonları

 

Advapi32.dll

Şifre ve Kayıt dosyası işlemleri gibi gelişmiş bir çok API"ler

 

Comdlg32.dll

Diyalog pencereleri ile ilgili API"ler

 

Gdi32.dll

Grafik API"leri

 

Kernel32.dll

Çekirdek Windows API"leri

 

Lz32.dll

32 bit skıştırma API"leri

 

Mpr.dll

Multiple Provider Router API"leri

 

Netapi32.dll

32-bit Network API"leri

 

Shell32.dll

32-bit Shell API"leri

 

User32.dll

Kullanıcı arabirimi API"leri

 

Version.dll

Versiyon işlemleri API"leri

 

Winmm.dll

Multimedia API"leri

 

Winspool.drv

Print spooler API"leri

Ozan MakinaKapat