KLASİK MASAJ TEKNİKLERİ

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

 1. MASAJIN PLANLANMASI
1.1. Masajın Tarihi
Masaj, ilk kez Asur, Babil, Çin, Hindistan, Pers, Mısır, Eski Yunan ve Roma toplumlarında tedavi
amacıyla kullanılmış ve masaj hakkında ilk kitap Çin’de yazılmıştır. Orta Çağda ve Roma imparatorluğu’nda
önemli bir tedavi yöntemi olmasına karşın, Roma imparatorluğu’nun son dönemlerinde önemini yitirmiş,
Rönesans’la birlikte tekrar eski önemini kazanmaya başlamıştır.
Resim 1.1 : Masaj
P:H:Ling’in (1778-1838) Stockholm’de, Metzger’in (1839-1901) Amsterdam’daki
uğraşları sonucu tekrar uygulanmaya başlanmış ve İsveç masajı ismiyle anılmıştır. B.Mennel
(1880-1957) tedavi amacıyla masajı geniş olarak ele almıştır. Klasik masajda bugün
uyguladığımız tekniğe A.Hoffa (1859-1907) 1893 yılında yayımlanan yapıtında geniş yer
vermiştir.
“Hoffa yöntemleri kendi okulunun devamı olan Goch okulunca sürdürülmüş ve
1935’te Hoffa Goch tekniği olarak yayımlanmış ve günümüze kadar gelmiştir.
20.yy ortasından başlayarak klasik masaj, teknik yönünden bugünkü biçimini almıştır.
Eğitim veren okullarda ve yayınlanan kitaplarda bazı küçük farklılıklar olmakla beraber esas
kurallar günümüze kadar aynı kalmıştır.
1.2. Masajın Tanımı ve Önemi
Masaj, vücut kasları üzerine kaydırıcı ürünler kullanılarak el veya aletle yapılan,
rahatlatıcı, gevşetici, kasları güçlendirici, fizyolojik ve psikolojik etkilere sahip bilimsel
uygulama metodudur.
Piyasada çeşitli masaj aletleri bulunmaktadır. Bunların içinde en çok tercih edilenleri
titreşimli ve vakum özellikli olan cihazlardır. Bu cihazlar genel olarak vücut üzerindeki kas
gerginliklerini azaltarak uyarıcı, toksinleri atıcı özelliklerinin yanı sıra lenf drenajını
sağlayarak vücuttaki ödemin yok edilmesini ve selülite neden olan bağ doku tıkanıklarını
giderir. Ayrıca felçli hastalarda pasif egzersizlerin yaptırılması ve eklemlerdeki hareketliliğin
tekrar kazanılmasını sağlar. Değişik firmaların ürettikleri cihazların özellikleri farklı olmakla
birlikte genel amaçları aynıdır.
Mekanik cihazlar insan elinin rahatlatıcı dokunma duyusundan yoksundur. Klasik
masaj, elle birebir uygulanan sistemli manevraların bütünü olarak tanımlanacak olursa klasik
masaj, aletli masajdan daha etkili ve önemlidir diyebiliriz.
Değişik vücut bölgelerine uygulanan klasik masaj manipülasyonları deri altındaki sinir
uçlarını uyararak omurilik üzerinden ilgili bölgelere masajı ulaştırır. Bunun içindir ki masaj
uygulamasında; dokular, uygulamanın yapılacağı bölge organları ve anatomik yapıları çok
iyi bilinmelidir. Masaj elamanın başarısı, alanında iyi bir eğitim almasına bağlıdır.
1.3. Masaj Çeşitleri
Resim 1.2: Masaj
1.3.1. Dinlendirme Masajı
Sağlıklı, herhangi bir tedavi programına katılmayan kişilere gevşetme, rahatlatma
amacıyla yapabileceğiniz masaj çeşididir;
 Eflöraj (Sıvazlama)
 Friksiyon (Dairesel Hareketler)
 Petrisaj (Yoğurma)
 Presyon (Baskılama)
 Perküsyon (Vurma)
 Vibrasyon (Titretme) tekniği ile uygulanır
Klasik masajda bütün el manipülasyon tekniklerini bölgesel uygulayabileceğiniz gibi
vücudun bütününe de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
Masajın süresini, ritmini uygulanan bölgeye ve kişiye göre değiştirmelisiniz. Süre,
bölgesel uygulamalarda masaj yapılan bölgenin genişliğine bağlı olarak 5 - 20 dakika, genel
vücut masajında 45 - 60 dakika olacak şekilde ayarlanmalıdır.
1.3.2. Spor Masajı
Kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır ;
 Hazırlık Masajı (müsabaka öncesi)
 Devre Arası Masajı (toparlanma masajı)
 Aktivite Sonrası Masaj (müsabaka sonrası)
Spor masajı koordineli bir şekilde birbirini takip etmelidir. Klasik masajın tüm etki ve
Manipülasyonlarının yanı sıra yapılan sportif faaliyetin özelliğine göre bilgilerinizi ve
tecrübelerinizi geliştirmelisiniz.
Spor Masajının Amacı
 Motivasyonu sağlamak.
 Sakatlıkları önlemek ya da durumlarını düzeltmek amacıyla kasları uyararak sportif aktiviteye hazırlamak.
 Kas gerginliğini ve krampları gidermek.
 Sportif aktivitede herhangi olumsuz bir problem oluşmuşsa (sakatlık) fizyoterapi programlarına katılımını sağlamak.
 Sportif aktivite sonrası sporcunun dinlenmesini sağlamak, çalışmasının verimini arttırmak.
 Atık, toksin maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır.
1.3.2.1. Hazırlık Masajı (Yarışma-Antrenman- müsabaka öncesi)
Sakatlanmalardan korunmak, kondisyonu arttırarak performansı güçlendirmek ve
motivasyonu sağlamak amacıyla yapılan ısınma masajıdır. Aktif ısınma (koşu, esnetme,
gerdirme, sıçrama ve sportif aktiviteye göre olan egzersizler) ve pasif ısınma (enfraruj,
sauna vb.) şeklindedir.
Hazırlık masajı, sportif faaliyetten 20 - 30 dakika önce lokal uygulamalarla yapılır.
Isınma masajı uyarıcı ve kısa süreli olmalıdır. Yöntemleri sıvazlama ve dairesel
hareketler biçiminde yapılmalıdır.
1.3.2.2. Devre Arası Masajı (Toparlanma masajı)
Devre aralarında gerekliyse uygulanır. Amacı; kramp veya kas gerginliklerini
azaltmak, var olan sakatlıkları tedavi etmektir. Kısa süreli olmalıdır. Sıvazlama, dairesel
hareketler ve titretme-sallama manipülasyonlarıyla yapılmalıdır.
1.3.2.3. Aktivite Sonrası Masaj (Müsabaka sonrası masaj)
Sportif faaliyetler sonrası yaşanan sağlık sorunlarını çözmek, dinlenmek,
toparlanmak,ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak amacıyla, tüm klasik masaj
maniplasyonlarının genel vücut masajında uygulanmasıdır.
1.3.3. Tedavi Masajı ( Rehabilitasyon Masajı)
Doktor kararı, kontrolü ve tavsiyesiyle hastalara uygulanan masaj programıdır. Bu
program hastalığın seyrine ve tedavi gerektiren uygulamaya göre elle, aletle veya elektrikli cihazlarla yapılmaktadır.
Hastalığın türüne ve tedavi alanının genişliğine göre masaj süresi 5 - 25 dakika arasındadır.
Çok kısa süreli masajlarda olumlu sonuç almak güçtür. Aynı zamanda çok uzun ve yorucu masajlar da zararlı olabilir.
Terapi seansları hastalığın yerine göre düzenlenmelidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan tedavi
masajlarının reçetelerini mutlaka uzman bir doktor yazmalıdır. Fizik tedavi merkezinde terapi yapan (fizyoterapist) kişiler bu
reçeteleri aynen uygulamak zorundadırlar. Doktorun kararı, hiçbir şekilde hastasıyla tartışılmamalı ve ayrıca bir reçete
uygulanmamalıdır. Resim 1.3 Fizyoterapist
TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MASAJINI ALAN UZMANLARI UYGULAYABİLİR.
Tedavi masaj reçetelerinde uzman doktor;
 Fizik tedavinin çeşidini,
 Tedavi uygulama süresini,
 Tedavi edilecek bölgeyi,
 Tedavilerin haftada kaç gün uygulanacağını,
 Elektrikli cihazlarla tedavilerde kullanılması gereken elektrot ve metotları yazmalıdır.
Ayrıca tedavi masajlarının başarılı olabilmesi için fizik tedavi uzmanlarıyla
fizyoterapistler iyi bir iş birliği içerisinde olmalıdır. Tedavi boyunca hastalar sık sık kontrol
edilmeli, gerektiğinde tedavi şekli değiştirilmeli ve tüm bunlar hastanın dosyasına işlenmelidir.
1.3.4. Estetik ve Güzellik Masajı
Yüz, dekolte, boyun ve saç dipleri, el, ayak bakımı, selülit ve doku sıkıştırma, dokuları
canlandırma ve güçlendirme amaçlı yapılan masaj türüdür.
1.4. Masajın Temel Amaçları
 Vücuttaki dokuların ve organların düzenli olarak çalışmasını sağlamak.
 Kasları güçlendirmek.
 Vücutta biriken toksin ve yorgunluk maddelerinin atılımını sağlamak.
 Kan dolaşımını hızlandırmak.
 Eklemlerin hareketini arttırmak.
 Kaslara ve dokulara daha çok oksijen iletmek.
 Doğal yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve derinin elastikiyetini koruyarak,
kırışıklıkların oluşumunu geciktirmek.
 Psikolojik rahatlama sağlamak, masajın temel amaçlarındandır.
1.5 MASAJIN PRENSİPLERİ
Uygulanan masajda, istenilen sonucun elde edilebilmesi için masaj prensiplerinin bilinmesi gerekmektedir.
Bu prensipler;
 Masajı kalp yönünde ve kas liflerinin seyrini izleyerek yapmalısınız. Bunun
nedeni toplar damar akımın kalbe doğru olmasıdır.
 Klasik masaj uygulamasına sıvazlama tekniği ile başlayıp gereken teknikleri
uyguladıktan sonra masajı sıvazlama ile sonlandırmalısınız.
 Kişilerin tepkileri birbirinden farklı olduğu için masajınızın basıncı çok sert
olmamalıdır. Sert masaj doku içi kanamalara neden olabilir.
 Masaj manipülasyonlarınız ritmik olmalı ve birbirini izlemelidir. Masaj
esnasında ellerinizin vücuttan teması kesilmemelidir.
 Masaj öncesinde 20 veya 30 dakika sıcaklık uygulaması, yaptığınız masajın
etkisini arttıracaktır.
 Masaj bölgelerini belirlemeden yapılan uygulamalar yanlıştır. Masajın,
bölgelere uygun olarak yapılmasına özen gösteriniz.
 Masaj ortamınızı rahatlatıcı, dinlendirici ve ferah olacak şekilde hazırlayınız.
Masaj sonrası müşterinizin dinlenmesini sağlayınız.
1.6. Masajın Etki Alanları
1.6.1. Masajın Fizyolojik Etkileri
1.6.1.1. Kaslar Üzerindeki Etkisi
 Dokulardaki laktik asit birikimini dağıtarak, kas dokusundaki yorgunluğu giderir.
 Düzenli masaj, kas dokularında artık ürünlerin birikmesi sonucu oluşabilecek
sertlikleri (Fibrosis) engeller ya da ilerlemesini önler.
 Masaj, kasın fonksiyonel gücünün korunmasına yardımcı olur.
 Kaslara yapılan masajla artan dolaşım sayesinde, dokulara daha çok oksijen
taşınır. Artık ürünlerin organizmadan kolay atımı sağlanır.
 Kasılmış, gergin kaslar doğru masaj tekniğiyle rahatlatılır.
 Eklemler çevresine yapılan gevşetici masajlar, kasların da sistemli olarak çalışmasını sağlar.
 Zayıflamış kaslar üzerine etkili masaj uygulamaları, kasın eski fonksiyonunu kazanmasını sağlar.
 Kas liflerinin elastikiyetini artırır.
1.6.1.2. Kemik ve Eklemler Üzerindeki Etkisi
 Kemik çıkıntılarının üzerine yapılan özel teknikli masajlarla, kemik ve çevre
dokularda sistemik değişiklik sağlanabilir.
 Eklemler çevresine yapılan düzenli masaj, eklem sertliklerini önleyerek
eklemlerin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.
1.6.1.3. Deri Üzerine Etkileri
 Artan kan dolaşımı sayesinde, yağ ve ter bezleri daha fazla sebum üreterek
derinin daha elastik, yumuşak, enfeksiyonlara karşı direnç kazanmasına yardımcı olur.
 Masaj, ter bezleri yoluyla artık maddelerin atılımını sağlar ve derinin solunum fonksiyonunu canlandırır.
 Masaj yardımıyla deri rengi daha sağlıklı görünür.
1.6.1.4. Yağ Dokusu Üzerine Olan Etkisi
 Herhangi bir diyet programıyla birlikte yapılan masaj seansları, uygulama
bölgelerini sıkıştırmada, toparlamada, deri altı yağlı dokunun erimesinde v.b. yardımcı olmaktadır.
 Artan dolaşıma bağlı olarak yağlı doku daha çabuk ısı üretir ve bu ısı yağın emilimine yardım eder.
 Yağ dokusu bakımından yoğun ve problemli olan bölgeler, yağ çözücü, selülit
giderici ürünlerle masaj yapılarak yumuşatıldığında, zayıflama rejimi ve
egzersizlerle birleştirilerek desteklendiğinde bu bölgelerde daha kolay yıkımlar oluşturulacaktır.
1.6.1.5. Sinirler Üzerindeki Etkisi
 Etkili masaj manipülasyonları, vücut sinirleri üzerinde sakinleştirici, uyarıcı,
zindelik verici ve ağrıyı azaltıcı etkiye sahiptir.
 Masaj ritminin yavaş olması sinir sistemini gevşetir.
 Etkili masaj teknikleri uyarıcı ve mekanik etkiye sahip olduklarından, vücuttaki
birçok dokunun ve organın daha etkili bir şekilde çalışmalarını sağlar. Örneğin;
midenin salgı sinirleri uyarılırsa mide, sindirimi hızlandırarak daha fazla
sindirim sıvısı üretecektir.
 Masaj, yorgun olan sinirleri canlandırarak fonksiyonlarını tekrar kazanmalarına yardımcı olacaktır.
1.6.1.6. Dolaşım Ve Lenf Sistemi Üzerine Etkileri
 Tüm vücut sistemimizin çeşitli bölgelerinde lenf damarları ve lenf bezleri vardır.
Lenf bezleri; boyun, koltuk altları, dizlerin arkası, dirseklerin iç kısımları ve kasık gibi
bölgelerdedir. Lenf sistemi çeşitli enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Vücudumuzdaki hücrelerin sağlıklı bir
şekilde görev yapabilmesi için lenf sıvısının, lenf damarları yoluyla atılması gerekmektedir.
Ayrıca enfeksiyonlara karşı ürettiği lenfosidinin de vücuda dağılabilmesinde düzenli bir kan
dolaşımına ihtiyaç vardır.Lenfosidinin, vücutta bölgesel dağılım sağlayabilmesi için kasların
hareketi şarttır. Bu nedenle masajın, dolaşım ve lenf sistemi üzerinde önemli bir etkisi vardır.
Etkili bir masajla hızlanan kan dolaşımı sayesinde lenf sıvısı vücutta dağılarak bağışıklık
sistemini güçlendirir. Toksin maddelerin vücuttan atılımını kolaylaşır.
 Zayıflamış olan lenfatik sistemi uyararak etkin hale getirir, bulunan ödem ve
şişkinliklerin giderilmesine yardım eder.
 Toplardamarlardaki (venlerdeki) kan akışının düzenlenmesini sağlayarak
hızlanan dolaşım sayesinde tüm besinlerin tekrar atardamarlar yoluyla
alınmasına yardım eder.
1.6.2. Masajın Psikolojik Etkileri
Düzenli bir masaj, organizma üzerinde canlandırıcı, sakinleştirici, uyarıcı, sinirsel
gerginlikleri azaltıcı etki gösterir. Masaj, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasında önemli bir yere sahiptir.
1.7. Masajın Planlanması
Masaj uygulanacak kişinin özellikleri ve uygulamanın amacı göz önüne alınarak masajın planlanması yapılmalıdır.
Bu planlama;
 Masajın çeşitleri
 Masajın süresi
 Masajın frekansı
 Masajın manipülasyonları
 Masaj yapılmaması gereken durumlar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
1.7.1. Masaj Çeşitleri
Masajın amacı düşünülerek masaj çeşidi belirlenir.
 Tedavi Amacıyla Yapılan Masaj
Alan hekimlerinin belirlediği kararlar doğrultusunda, uzman terapist ve masörler
tarafından uygulanan masajdır.
 Dinlendirme Masajı
Tüm vücudun rahatlaması için yapılan masaj türüdür.
 Sporcu Masajı
Sporcuların kendilerini iyi hissetmesi, konsantrasyonlarını güçlendirme, eklemlerde
hareketlilik, ağrısız, ödemsiz hareket sağlama, atiklik ve moral gücünü artırmaya yardımcı olan masaj türüdür.
 Estetik ve Güzellik Masajı
Kişinin kendini iyi hissetmesi, genç ve güzel görünüm için yapılan masaj türüdür.
1.7.2. Masajın Süresi
Bir masajın ne kadar süreceği uygulama sahasının büyüklüğüne göre planlanır.
 Uygulama Sahasının Büyüklüğü
Genel vücut masajı 40-60 dk sürerken, bölgesel uygulamalarda 15 – 20 dk sürmelidir.
 Kişinin Yaşı ve Yapısı
Yaşlılarda ve çocuklarda hareketin hızı yavaşlar ve süre kısalır.
Zayıf kişilerde masaj süresi kısalırken, kilolu kişilerde bu süre çoğalır.
1.7.3. Masajın Frekansı
 Masaj Hareketlerinin Hızı ve Tekrar Sayısı
Dinlendirme masajı için aşırı hızlı ya da çok yavaş yapılan masaj uygun değildir.
Hareketlerin tekrar sayısı, çoğunlukla 3 olmakla birlikte 3_ 5 kez, hatta daha fazla olabilir.
1.7.4. Manipülasyon Seçimi
Masaj Manipülasyonlarının özellikleri, planlamada önemlidir. Dinlendirme ve tedavi
masajında dolaşımı destekleyici hareketler seçilir. Sporcu masajında ise uyarıcı hareketler seçilmelidir.
1.7.5. Masajın Yapılmadığı Durumlar
 Tümörler ve anlaşılamayan kitleler üzerine masaj uygulanmamalıdır.
 Ağır kalp hastalığı seyreden kişilere masaj uygulanmamalıdır.
 Ateşli hastalıklarda masaj uygulanmamalıdır.
Resim 1. 4: Kalp
 Kasların travmalar sonunda yer değiştirmeleri ve fonksiyonlarının bozulmalarında romboflebitlerde
(toplardamar duvarının iltihaplanması ve damarda pıhtı oluşması ile damarın tıkanması) masaj uygulamamalısınız.
 Deri hastalıklarında, (zona, mantar, dermatit uçuk vb.) masaj uygulanmamalıdır.
Resim 1.5:Cilt hastalığı
 Akut yaralanmalarda (kemik kırıkları, deri altı kanama derideki açık yaralarda vb.) masaj uygulanmamalıdır.
 Yüksek ve düşük kan basıncında masaj uygulanmamalıdır.
 Tendon kopma ve zedelenmelerinde (kiriş) masaj uygulanmamalıdır.
 Lenf bezi büyümelerinde masaj uygulanmamalıdır.
 Varisli bölgelere masaj uygulanmamalıdır.
Resim 1. 6 :Varis

 

5. MASAJDA KULLANILAN KAYDIRICI ÜRÜNLER
Eliniz ile müşterinizin derisi arasındaki rahatsız edici dokunuşu gidermek için kullanacağınız maddelere kaydırıcı ürünler denir.
Resim 5.1 : Kaydırıcı ürünler
Kaydırıcı ürünler masaj hareketlerinizin seri olarak yapılmasını sağlar. Kaydırıcı ürünleri gereğinden fazla kullandığınızda ellerinizin
kaslarla teması zorlaşır, dokuları tam olarak kavrayamaz ve ellerinizin sadece deri üzerinde kaymasını sağlarsınız.
Resim 5.2 : Kaydırıcı ürün kullanımı
Yetersiz kullandığınız kaydırıcı ürünün rahatsız edici sürtünme ile aşırı duyarlılık ve reaksiyona neden
olabileceğini, müşterinizi de rahatsız edebileceğinizi unutmamalısınız. Masajınızın etkili olabilmesi için
müşterinizin rahat olması, kas ve tendonların hareketlenmesi gerekir.
Masaj sırasında kaydırıcı ürüne ihtiyacı olup olmadığına müşterinin cildine bakarak karar verilmeli; kuru
cilt için yağlı ürünler, nemli cilt için pudra kullanılmalıdır.
Şekil 5.1 : Ürün kullanımı
Uygulama esnasında ürünleri deriye zarar vermeyecek miktarda ayarlamalı ve ürünleri
önce ele dökerek sıvazlama tekniği ile masaj bölgesine yaymalısınız.
5.1. Yağlar
Özellikle kuru cilde sahip müşterilere masaj uygulanırken bitkisel yağlar, mineral yağlar, fıstık yağı,
kakao yağı, badem yağı, bebe yağı vb. kaydırıcı ürün olarak tercih edilebilir. Kullanım kolaylığı nedeniyle
kremler, özellikle vazelin en çok kullanılan kaydırıcı üründür. Aromaterapi yağlarının rahatlatıcı ve tedavi
edici özelliğe sahip olduğunun düşünülmesi masajda sıklıkla kullanılmasına neden olmaktadır.
Resim 5.3 : Masaj yağları
5.1.1. Aromatik Yağların Seçimi ve Kullanımı
Masaj yağı olarak kullanılan aromatik yağlar ağaçlardan, çiçeklerden, köklerden veya
turunçgillerin kabuklarından su buharının damıtılması ve soğuk pres yoluyla elde
edilmektedir. Kendiliğinden ince olan yaprak yağları ve tohum yağları ile inceltilip,
kaynatılarak rafine edilip asit miktarı düşürüldükten sonra kullanılırlar. Karışımları
orantılı olmayan yağlar, canlandırıcı ve cildin fonksiyonlarını destekleyici özelliklerini yitirirler.
Resim 5 .4: Aromatik yağlar
Masajın kalitesini artırmak, cilde kayganlık vermek, canlandırmak, rahatlatmak ve selülitleri
azaltmak aromatik yağların kullanım amacıdır. Aromatik yağlar kullanılmadan önce müşterinin
cilt türü tespit edilmelidir, çünkü cildin neye ihtiyacı olduğunun belirlenmesi uygulamanın
başarısını artıracak ve müşterinin herhangi bir olumsuzluk yaşamasını engelleyecektir.
Resim 5.5 : Aromaterapi yağları
5.1.2. Masajda Kullanılan Aromatik Yağların Cilt Üzerindeki Etkileri
 Masajda kullanacağınız aromatik yağlar, cildin kendini onarmasına yardım ederek beslenmesini sağlar.
 Kan dolaşımını canlandırıp hızlandırarak, dokulara daha çok oksijen gitmesini sağlar.
Dokulardaki atık toksinlerin dışa atılımını kolaylaştırır.
Resim 5.6: Aromatik yağlar
 Kuru ve tahriş olmuş ciltleri rahatlatır.
 Aromatik yağlar masaj yardımıyla kan dolaşımını dengeleyerek; onarıcı,
nemlendirici, ferahlatıcı, antiseptik özellikli, yağ inceltici, hararet sağlayıcı özellikler de taşımalıdır.
 Masajla birlikte kullanacağınız aromatik yağlar, yağ bezleri tarafından
emildiğinden, deri altındaki elastik ve kollojen liflerinin görevlerini yerine
getirmesini ve derinin daha sağlıklı görünmesini sağlar.
 Aromatik yağlar yaydıkları kokular sayesinde kişileri sakinleştirerek streslerini atmalarına
yardımcı olmakta, kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Kullandığınız
yağların konsantre oranları deri yüzeyinde eğer çok yoğun kullanılırsa ciddi sağlık
problemlerine sebep olabilir. Örneğin, egzama veya cilt aşınmasına bağlı alerjilere
yol açabilir. Özellikle aromatik içerikli kullanacağınız kozmetik yağları cilt yüzeyine uygulanmadan önce test etmelisiniz.
Resim 5.7 :Aromaterapi
AROMATİK YAĞLARI KULLANIRKEN DİKKATLİ OLLUNUZ.
5.2. Pudralar
Nemli ve alerjik ciltlerde kullanılan kaydırıcı ürünlerdir. Eskiden yaygın olarak kullanılmasına rağmen deri
gözeneklerini kapattığı, deri solunumunu engellediği için sık kullanılmamalıdır.
Resim 5.8 : Pudra
5.3. Sabun Solüsyonları
Sabun solüsyonu ve sabun köpüğü eskiden yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ancak sabun solüsyonu ve köpüğü suyun
buharlaşmasını, ısının taşınmasını artırdığı, deriden çok fazla su çekerek gerilmeye neden olduğu için uygun kaydırıcı ürün olarak düşünülmemektedir.
Resim 5.9: Sabun
5.4 Alkol İçeren Sıvılar
Cildi tahriş edeceğinden alkol içeren sıvıların masaj esnasında kullanılması uygun değildir. Ancak masaj sonrası cildi
temizlemek ve uyarmak amaçlı sıvılar kullanılabilir.
Resim 5.10: Alkol içeren UY

6. EFLÖRAJ ( SIVAZLAMA )
Eflöraj,yüzeysel ve derin olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek farklı yönü
uygulamalardaki basınç değişiklikleridir. Basınç değişiklikleri kullanılan vücut bölgelerine göre değişmektedir.
Yüzeysel sıvazlamada uygulanan basınç az, hareketler yumuşak ve hız sabittir.
Yüzeysel friksiyon sıvazlama tekniği ile birlikte kullanılır, derin sıvazlamada ise, basınç
fazla olduğu için etki de fazla olup uyarıcıdır. Güçsüz kasların uyarılmasında karın içi
organların aktivitesini arttırmada kullanılabilir.
Eflöraj, klasik el masajının ilk ve son işlem basamağıdır. Tüm klasik el masajları eflörajla başlar ve biter.
 Genel Olarak Sıvazlama Manipülasyonlarının Etkileri
 Kullanılan kozmetik ürünlerin masaj bölgesine eşit olarak dağıtılmasını sağlamak,
 Müşteriyi masaja hazırlamak,
 Kan dolaşımını hızlandırmak ve derinin beslenmesine yardımcı olmak,
 Atık ve toksin maddelerin dışa atılımını sağlamak,
 Yüzeysel ve derin eflöraj sinir uçlarını uyararak ödemi, ağrıları, uykusuzluğu azaltmak,
 Saçlara canlılık kazandırmak ve daha kısa sürede sağlıklı uzamasını kolaylaştırmada etkilidir.

KLASİK EFLÖRAJ (Sıvazlama)
 Ellerinizi, baş parmaklarınız omurganın her iki yanında ve diğer parmaklarınız başı gösterecek şekilde bele koyunuz.
Resim 6.1 : Klasik eflöraj
 Ellerinizle, masaj bölgesine basınç uygulayarak yukarı ense köküne kadar sıvazlama tekniğini uygulayınız.
Resim 6.2 : Klasik eflöraj Şekil 6.1 : Klasik eflöraj
GERİ DÖNÜŞLERDE YÜZEYSEL ÖFLORAJ TEKNİĞİNİ UYGULAYINIZ
 Ellerinizi, ense kökündeki kaslar üzerinden omuzlara ve kolların üst kısmından
vücut şekline uygun olacak şekilde yanlardan aşağıya doğru kaydırınız.
Resim 6.3 : Klasik eflöraj Şekil 6.2 : Klasik eflöraj
 Bele ulaştığınızda, beli yukarıya ve içe doğru çekiniz. Uygulamaya oluklu sıvazlama tekniği ile devam ediniz.
Şekil 6.3 : Klasik eflöraj
BASINÇI AVUÇ İÇİNE DAĞITINIZ

OLUKLU EFLÖRAJ (Sıvazlama)
 Baş parmaklar omurganın her iki yanında ve diğer parmaklarınız başı
gösterecek şekilde iki elinizi aynı anda kullanarak belden enseye sıvazlama
tekniğini uygulayınız. Omuz başlarına sıkma hareketi uyguladıktan sonra aynı yoldan başlangıç noktasına dönünüz.
Resim 6.4 : Oluklu eflöraj Resim 6.5 : Oluklu eflöraj

ATLAMALI EFLÖRAJ (Sıvazlama)
 Bir eliniz diğerini takip edecek şekilde enseye doğru sıvazlama tekniğini uygulayınız.
 Tüm masaj bölgesinde bu tekniği uygulayınız.
KALBE DOĞRU BASINÇ UYGULAYINIZ
Resim 6.6: Atlamalı eflöraj
 Sağ eliniz harekete devam ederken sol elinizi sağ kolunuzun üzerinde geçirin.
Sağ eliniz tam daire. Sol eliniz yarım daire çizecek şekilde uygulamaya
devam ediniz. Uygulamayı tüm masaj bölgesinde yapınız.
Şekil 6.5 : El el üstünde eflöraj
VÜCUDUN DİĞER BÖLGELERİNDE DE AYNI TEKNİĞİ UYGULAYINIZ

EL EL ÜSTÜNDE EFLÖRAJ (Sıvazlama)
 Ellerinizi biri diğerinden biraz daha yukarıda olacak şekilde sırtın yan tarafına yerleştiriniz. Üste kalan elinizi
saat yönünde geniş kavis yapacak şekilde yanda aşağı doğru, diğer elinizi de omurgaya yukarı doğru çekiniz.

7. FRİKSİYON ( DAİRESEL HAREKETLER)
Friksiyon, derin ve yüzeysel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yüzeysel friksiyon
sıvazlama tekniği ile birlikte kullanılırken, derin friksiyon yoğurma tekniği sonrasında
kullanılır. Kaslarda meydana gelen ağrılı durumlarda, gergin bölgelerin gevşetilmesinde vb.
başparmak ve parmak uçları ile dairesel yönde yapılan basınçlı, derin hareketlerdir. Bu
basınç dokunun yapısını bozmamalıdır. Dairesel friksiyonlar, kas veya dokulara etkili
oluncaya kadar uygulanır. Dokular ve kaslar üzerine bazen yatay friksiyonlar yapılmaktadır.
Yatay friksiyonlarda eller yumuşak ve ritmik olmalıdır.
 Genel olarak Friksiyon Manipülasyonlarının Etkileri
 Deri ve deri altı dokunun hareketlenmesi ve canlandırılması,
 Kaslardaki ağrılı durumların giderilmesi,
 Bölgesel kanlanmayı artırmak, masaj yapılan kasın veya dokunun beslenmesini sağlamak,
 Sinirleri uyararak kişiye zindelik vermek,
 Deri altı sertleşmiş dokuları yumuşatmada kullanılır.

BAŞPARMAK FRİKSİYON
 Dört parmağınız sabit, başparmak hareketi ile friksiyon uygulayınız.
Resim 7.1 :Başparmak friksiyon Şekil 7.1 : Başparmak friksiyon

DÖRT PARMAK FRİKSİYON
 Baş parmak sabit dört parmak hareketi ile friksiyon uygulayınız.
Resim 7.2 : Dört parmak friksiyon Şekil 7.2 : Dört parmak friksiyon

BEBE MASAJI
 Sağ ve sol el kubbe şeklinde, parmak uçları ve eller açık, parmaklar bitişik el
ayaları ile değişimli uygulama yapınız.
Resim 7.3 : Bebe masajı Resim 7.4 : Bebe masajı
AVUÇ İÇİ FRİKSİYON
Dört parmak sabit, el ayaları ile uygulama yapınız. Tek el ve iki el değişimli uygulamaya devam ediniz.
ZAMANI DOĞRU KULLANINIZ
Resim 7.5 : Avuç içi friksiyon
DERİN FRİKSİYONU PETRİSAJ DAN SONRA UYGULAYINIZ

EL TARAK DERİN FRİKSİYON (Dikey ve Yatay)
 Bir elin parmaklarını, diğer elin parmakları arasından geçiriniz ve masaj
bölgesine parmak uçlarınız (resim 7.6) ve üst elin parmak eklemleri (resim 7.7)
ile sabit ve kaymalı uygulama yapınız.
Resim 7.6 : El tarak parmak uçları derin friksiyon Resim 7.7 : El tarak parmak eklemleri derin friksiyon

EL DESTEKLİ FRİKSİYON (Kuzu Kulağı)
Bir eliniz, diğer elinizin üzerinde parmak uçları ile masaj bölgesine friksiyon uygulayınız.
Resim 7 .8 : El destekli friksiyon

8. PETRİSAJ (YOĞURMA)
Deri, deri altı ve kas dokularının bir elle kaldırılıp kemik üzerinde yuvarlanması ve
serbest bırakılması şeklinde uygulanır. Ayrıca yoğurma manipülasyonu kasların kavranıp
kaldırılmasından sonra ellerin farklı yönlere itilmesi (hamur yoğurma-çamaşır sıkma gibi)
veya deri altı dokularının baş ve işaret parmakları arasında tutulmasıyla sağa veya sola
oynatılarak çimdiklenir gibi yapılmasıdır. Yoğurma tekniği uygulanırken hareketler yavaş,
yumuşak ve ritmik olmalıdır. Kas doku tamamen kavranmalı, esnetilmeli kemiğe gelince
bırakılmalıdır. Etkili bir yoğurma tekniği için derinin ve yüzeysel dokuların
sıkıştırılmasından kaçınılmalıdır. Uygulama aşamasında eller gevşek ve nazik olmalı,
çalışılan bölge üzerinde eller yavaş yavaş kaydırılmalıdır. Uygulama alanının özelliğine ve
büyüklüğüne göre yoğurmanın çeşitleri vardır.
Genel Olarak Yoğurma Manipülasyonlarının Etkileri;
 Küçük ve dar alanlarda bölgesel kanlanmayı sağlar.
 Kaslarda dolaşımı hızlandırarak kas dokusunun beslenmesini, esnekliğini ve kuvvetini arttırır.
 Artan düzenli ve iyi kan dolaşımı sayesinde, kaslarda biriken artık, toksin
ürünlerin ve karbondioksitin atılımını kolaylaştırır.
 Kemiğe kadar oluşan basınçlı derin yoğurma nedeniyle, kemiği saran zara
(periost) doğru kan akışını arttırır. Bu sayede kemiğe daha çok yapısal ürün
taşınarak kemiğin beslenmesi ve güçlenmesi sağlanır.
 Yavaş ve ritmik hareketler sakinleştirici, gevşetici etkiye sahiptir.
 Gergin kas ve kas gruplarının yumuşatılmasında kullanılır.
Not : Masaj yapılmasında sakınca görülen, zayıf, dirençsiz, aşırı kıllı kişilere
uygulanırken dikkat edilmelidir.
YÜZ, AYAK, EL SIRTI, YAN BOYUN GİBİ KÜÇÜK ALANLARA TEK ELLE YOĞURMA UYGULAYINIZ

TEK ELLE YOĞURMA
 Kas dokusunu başparmak ve diğer parmaklar arasına alınız, tek elle yoğurarak kas boyunca işleme devam
ediniz. Kas başlangıcına dönerken yüzeysel sıvazlama uygulaması yapınız.
Şekil 8.1: Tek elle yoğurma tekniği

ÇİFT ELLE YOĞURMA
 Kas boyunca aralıklı, basınçlı ritmik kaydırma işlemini uygulayınız.
 Ellerinizle kası tutarak yoğurma işlemi yapınız ve ilgili kas dokuyu ellerinizle
ters yönde çamaşır sıkar gibi ‘S’ şekline getiriniz.
Resim 8.1 : Çift el yoğurma tekniği Resim 8.2 : Çift el yoğurma tekniği
ÇİFT ELLE YOĞURMA TEKNİĞİNİ GENİŞ ALANLARA UYGULAYINIZ.

PARMAKLA YOĞURMA
 Parmak uçlarınızla kas ve kemiğe bastırarak dairesel hareketler uygulayınız.
Şekil 8.2 :Parmakla yoğurma tekniği
YÜZ, AYAK, EL SIRTI, YAN BOYUN GİBİ KÜÇÜK ALANA UYGULAYINIZ

DÜZ ELLE YOĞURMA
 Yoğurmanın yapılamayacağı ince kas tabakaları üzerine, basıncı azaltılarak
yoğurma tekniğini uygulayınız.

EZEREK YOĞURMA
 Bu manipülasyonda kaslara veya masaj uygulanan ilgili dokuya basıncı artırarak yoğurma tekniğini uygulayınız.

DAİRESEL YOĞURMA
 Ellerinizin iç kısmı ve parmakların etli kısımları İle kemiğe bastırarak kuvvetli ve etkili dairesel hareketler uygulayınız.
Şekil 8.3 : Dairesel yoğurma tekniği
DAİRESEL YOĞURMA İLE KEMİĞİ SARAN ZARA DOĞRU KAN DOLAŞIMINI ARTIRACAKSINIZ
CANLANDIRICI ETKİ YARATMAK İÇİN SERT VE DERİN UYGULAMA YAPINIZ
RAHATLATICI VE GEVŞETİCİ ETKİ YARATMAK İÇİ KASLAR YÖNÜNDE YAVAŞ VE RİTMİK HAREKETLER YAPINIZ.


ÜTÜLEME (IRONING)
 Geniş olan uygulama alanına, iki elinizi birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz.
 Tüm vücut ağırlığınızı kullanarak ellerinizi kaydırmak suretiyle kas boyunca ileri doğru, yavaş yavaş harekete devam ediniz..
Şekil 8.4: Ütüleme tekniği
YAVAŞ HAREKET EDİNİZ.

YUVARLAMA (ROLLİNG)
 Kasları baş parmak ve diğer parmaklarınız arasında sert bir şekilde tutunuz.
 Kasları ileriye doğru nazikçe yuvarlayınız.
Şekil 8.5: Yuvarlama tekniği
NAZİK OLUNUZ

TOPLAMA (PİNCİNG)
Masaj yapılacak alana göre uygulamanızı tek veya çift elle yapabilirsiniz.
Kasları, başparmak ve işaret parmağınız ile sıkıştırarak kavrayınız ve bırakınız.
Şekil 8.6 : Toplama tekniği
HAREKETLERİNİZİN YUMUŞAK VE RİTMİK OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

9. PRESYON ( BASKILAMA)
Presyon, baskı anlamına gelir. Masaj yapılan bölgeye parmak uçları, el ayaları ve el
sırtı ile yapılan basınç hareketleridir. Presyon tekniği bölgesel ve kayıcı olabilir. Kayıcı
presyon; geniş alanlarda, elin sırt bölgeleri ile uygulanır. Parmakla presyon uygulandığında
kaslarda kramp çözülür. Ayrıca parmakla yapılan presyon, sinirlerin iletim gücünü düzene
sokarak ağrıların giderilmesine yardımcı olur.
 Genel Olarak Presyon Manipülasyonlarının Etkileri
 Deri altı depolanmış yağları parçalar,
 Dokuları sıkılaştırır,
 Dokularda rahatlama sağlar.

AVUÇ İÇİ KARŞIYA KESME
 Ellerinizi biri diğerinin önünde ve aynı yöne bakacak şekilde masaj alanına yerleştiriniz.
 Öndeki eliniz ile karşı taraftan çekme işlemi yaparken, diğer elle de karşıya doğru iterek kesme uygulayınız.
KALBE DOĞRU HAREKET EDİNİZ.
Resim 9.1: Avuç içi karşıya kesme

ÇAPRAZ KESMELER
 Ellerinizi çapraz olacak şekilde masaj alanına yerleştiriniz. Çapraz kesme uygulayınız.
Resim 9.2: Çapraz kesme Resim 9.3: Çapraz kesme
MESLEĞİNİZLE İLGİLİ KURALLARA UYDUNUZ

ELLERİN SIRTIYLA PRESYON
 İki elinizin sırtını yan yana gelecek şekilde bele yerleştiriniz. Belden yukarıya
omuza kadar presyon tekniğini uygulayınız. el sırtıyla fırçalama işlemi uygulayarak başlangıç noktasına dönünüz.
Resim 9.4 : El sırtı presyon Resim 9.5 : El sırtı presyon

BAŞ KISMA GECEREK EL SIRTI PRESYON
 Ellerinizin sırtını boyun kısmında birleştirerek, omurgayı takip edecek şekilde
bele kadar presyon uygulayınız. Bele geldiğinizde ellerinizi açarak yanlara kaydırınız.
Resim 9.6 : Baş kısımdan el sırtı presyon Resim 9.7 : Baş kısımdan el sırtı presyon

10. PERKÜSYON (VURMA )
Genel anlamda vurma, çarpma, baltalama ve darbe anlamına gelen manüplasyondur.
Ellerle deri üzerine ritmik vurma hareketleri uygulanır.
 Genel Olarak Perküsyon Manipülasyonlarının Etkileri
 Kan dolaşımını hızlandırır.
 Psikolojik rahatlama sağlar
 Kasları güçlendirir.

BOULTİNG ( Yumruklama )
 Ellerinizi yumruk yaparak masaj bölgesini hızlı ve ritmik hareketlerle yatay ve dikey yumruklayınız.
Resim 10.1 : Yumruklama Şekil 10.1 : Yumruklama
HIZLI VURUNUZ.

HAŞMAN ( Baltalama-El kenarı vuruş )
Elleriniz oldukça gevşek, parmaklarınız hafifçe açık, el deriye dik olacak şekilde dirseğin hareketiyle vuruşlarınızı yapınız.
DİRSEK HAREKETİYLE VURUŞ YAPINIZ.

TAPOTMEN (Baskılı vuruş )
 Masaj alanına sağ ve sol ellerinizi kubbe şeklinde yerleştiriniz.
 Bileklerinizden hareket ettirerek avuç içinde sıkışan havayla birlikte ritmik ve hızlı vuruşlar uygulayınız.
Şekil 10.3 : Darbeleme tekniği
RİTMİK VE HIZLI VURUŞLAR UYGULAYINIZ.

KLAKMAN (avuç içi sesli vuruş )
 Ellerinizi, parmak uçları deri üzerinde, bir el diğerini destekler şekilde masaj alanına koyunuz.
 Avuç içini aşağı ve yukarı hareket ettirerek deri üzerinde belirli aralıklarla vurma çarpma hareketi uygulayınız.
Resim 10.2 : Vurma tekniği

11. VİBRASYON (TİTREME)
Tüm el veya parmak uçlarının yardımıyla yapılan manipülasyondur. Eller, masaj
yapılacak cilt yüzeyine konur; omuzdan ve dirsekten çok hızlı hareketlerle titreşim
sağlanarak eller sabit veya doku üzerinde kaydırılarak uygulamaya devam edilir.
Vibrasyon uygulamaları rahatlatıcı, gergin kasları gevşetici, karın içi organlardaki
şişkinliği giderici etkiye sahiptir. Aynı zamanda sert olan vibrasyonlar uyarıcı ve zindelik
kazandırıcıdır. Titretme manipülasyonlarının içinde sarsma tekniği, masaj yapılan bölgenin
yukarı aşağı, içe dışa veya bir yandan diğer bir yana hareket ettirilmesidir.
 Genel Olarak Vibrasyon Manipülasyonlarının Etkileri
 Tüm vücut kaslarında oluşan aşırı gerginliği azaltmak,
 Vücutta belirli bir kas grubu (kol,bacak vb.) gücünü ve hareket etkinliğini
kaybedip çalışamadığında, uyarıcı etki sağlayarak akciğer ve
karaciğerlerde biriken mukoza iltihaplarını gevşetir ve vücuttan atılımını sağlar.

VİBRASYON (Titretme)
 Ellerinizi masaj yapılacak cilt yüzeyine koyunuz.
 Omuzdan ve dirsekten çok hızlı hareketlerle titreşim sağlayarak ellerinizi sabit uygulama yapınız.
 Ellerinizi doku üzerinde kaydırarak uygulamaya devam ediniz.
Şekil 11.1: Vibrasyon

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat