Toprak Çeşitleri
Toprak Çeşitleri

TOPRAK ÇEŞİTLERİToprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz.1-Taşlı topraklar2-Kumlu topraklar3-Tınlı topraklar4-Killi opraklar5-Marnlı topraklar6-Humuslu toprakalr7- Kireçli topraklar1-Taşlı topraklar:İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.2-Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdr.4-Kili topraklar:İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür.Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.3-Tınlı topraklar:yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.5-Marnlı topraklar.İçinde kum, kil,çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.6-Humuslu topraklar:Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.7-Kireçli topraklar:kil,kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir.

TOPRAK VE ÇEŞİTLERİ

Toprak, katı ,sıvı ve gaz halindeki madelerden oluşmuş üç fazlı bir sistem olarak kabul edilir. İyi bir bitkinin gelişimi için bu üç faz arasında belirli bir denge bulunması gerekir. Toprağın katı fazı inorganik ve organik maddelerden oluşur. İnorganik maddeler çeşitli büyüklükteki parçacıklardan meydana gelir. Toprakta asıl işleve sahip olan iki mm.den küçük parçacıklar olan kum, silt ve kildir. Topraktaki organik maddeler canlı ve cansız organizmalardan oluşur. Canlı organizmalar içerisinde toprak florası(mikroorganizmalar) ve toprak faunası(toprakta yaşayan hayvanlar) girmektedir. Cansız organik maddeler ise ayrışma ve parçalanma sonucu oluşan humustur. Humus, su ve bitki besin elementlerinin tutulmasında rol oynar.Süs Bitkilerinde Kullanılan Toprak Çeşitleri1. Kumlu ToprakSüs bitkileri yetiştiriciliğinde tatlı sulardan elde edilen çok ince taneli olmayan ve toprakiçermeyen dere kumlarıdır. Kumun seçiminde dikkat edilecek nokta karbonhidratlardanarınmış olmasıdır. Eğer kum karbonatlı ise harcın ph’sında yükselme sağlayarak organikazotun faydasını azaltacaktır. Kumun kullanılması harcın gevşek ve geçirgen olmasınısağlar.2. Çürümüş Yaprak ToprağıYaprak çürüntüsü ormanlık alanlarda yüzeydeki yaprak döküntü tabakasının hemenaltında doğal olarak bulunduğu gibi yaprakların bir sandık veya tel kafes içerisinekonulup ezilmesiyle elde edilir. Meşe ve kayın ağaçlarının yapraklarının çürüntüleri eniyileridir.3. Çayır ToprağıÇayır sahalardan elde edilen değerli bir toprak olmakla beraber elde edilmesi güçolduğundan pratikte pek kullanılmaz. Çayır toprağı genelde kirli olduğundan çiftlikgübresi ve kum ile karıştırmak suretiyle kullanılmalıdır.4. TorfSaksılı süs bitkileri yetiştiriciliğinde çok değerli bir materyaldir. Torf nemli ve çok yağışalan yaz sıcaklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve benzeri su altındaki arazilerdeyetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşur.Asit reaksiyonludur. Ph’sı 3.5-4.5 tur. Azot dışında besin maddelerince fakirdir. Sututma kapasitesi çok yüksektir. Nispeten sterildir.

Toprak Çeşitleri

Dolgu Toprağı : Elenmemiş Orman toprağı ile sağlam bir altyapının temeli atılmaktadırElenmiş Funda Toprağı : Dolgu Toprağı üzerine daha temiz ve üzerine direk çimin tatbik edileceği bir zemin oluşturur.Çim Harcı : İçerisinde tamamı elenmiş Keçi Gübresi, mil,toprak olan özel bir karışımdır.Torf : Yıllardan beri oluşmuş çürüntülerden oluşur,besin değeri yoktur. Bitkilerin rahat kök yapmasını, su tutmasını sağlar.Kaya bahçelerinde dekoratif görünüm ağlar.Kimyasal gübreler kullanılarak zenginleştirilmelidir.PH ve tuz oranı çok önemlidir.Ponza Taşı : Ülkemizde çıkan önemli bir doğal kaynaktır.İçerisinde Silis, magnezyum v.b. Elementler bulunur. Su tutucu ve drenajı kolaylaştırıcı özelliği vardır. Gerekli kimyasal destek sağlanırsa sadece ponza taşı içerisinde yetiştiricilik yapılabilir.

TelcisanKapat