Konfüçyüsün Yönetimi
Konfüçyüs ‘ün Yönetimi Konfüçyüs ‘ün Yönetimi

Konfüçyüs, Hükümdar’ın isteği üzerine bir süre için şehrin yönetimindeolmayı kabul etti.

Yedi gün izledi. Yedinci gün yüksek memur Şao-Çeng’i idam ettirdi,cesedin üç gün açıkta kalmasını emretti. Öğrencileri çok şaşırdılar,yanına gittiler, sordular :“Şao-Çeng bu şehirde hatırlı ve kuvvetli bir adamdı. Şimdi şehrin yönetimini aldıktan sonra ilk işiniz onu astırmak oldu. Bu yaptığınız doğru mudur. Bildiğimiz kadarıyla bu adam haydutluk, hırsızlık yapmamıştı…”

Konfüçyüs “yaptığımın nedenlerini size anlatayım” dedi ve anlattı :

“Dünyada beş ağır suç vardır. Haydutluk ve hırsızlık bunların arasında değildir, daha sonra gelirler.

Bu beş suç şunlardır :

Birincisi uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik;

İkincisi aşağı bir hayat tarzıyla birlikte inatçılık;

Üçüncüsü çenesinin kuvvetli olmasıyla birlikte yalancılık;

Dördüncüsü herkesin ayıbını, kusurunu aklında tutmakla birlikteherkesle dost geçinmek;

Beşincisi hak ve adalet duygusu olmamakla birlikte yaptığıhaksızlıkları süslü ve parlak gerekçeler arkasına gizlemek.

Şao-Çeng’de bunların beşi de vardı. Nereye gitse taraftar topluyor,hizipler yaratabiliyordu; aldatıcı fikirlerini parlak konuşmalarınarkasına gizleyebiliyordu; zulmüyle adaleti tersine çevirebiliyordu.Aşağılıklar birleştiği zaman ortaya çok güçlü bir kötülük çıkar. Ben deşehir halkı için tasalanmak yerine bu adamı idam ettirmeyi tercihettim.”

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat