İsimler
İsimler Isimler-ismin Halleri-isim Tamlamalari İSİMLERİSİM: Canlı ce cansız varlıkarı, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere İSİM denirİsimler cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır.Özel İsim: Dünyada yalnız bir varlığı belirten isimlere ÖZEL İSİM denir.Cins İsim: Dünyada benzeri çok olan bir çok varlığın, birçok varlığın ortak ismine CİNS İSİM denir.Cins İsimler Üçe Ayrılır:A. Madde İsimleri: Elle tutulup gözle görülen varlıklara verilen isimlere denir. Masa, elbise, taş, ova, cadde, sokak....A. Mana İsimleri: Elle tutuamayan gözle görülemeyen varlıklara verilen isimlere denir. ses, uyku, sevinç, acı, rüya, akıl, huy, mutluluk, özlem, sevgi...A. Topluluk İsimleri: Aynı türden olan varlıkların toklu olarak bulundukları durumlara verilen isimlere denir. okul, sınıf, alay, tabur, sürü, orman, halk, millet, aile, koro... İSİMLERDE TEKLİK - ÇOKLUKİsimlerde Teklik - Çokluk: Bir tek varlığı belirten TEKİL İSİM, aynı cinsten cirçok varlığı belirten isimlere ise ÇOĞUL İSİM denir.TekilÇoğu Eki Çoğulçiçekdağgömlekkapı ++++lerlarlerlar ________çiçeklerdağlargömleklerkalıplar İSMİN HALLERİİsmin beş hali vardır:ev ev + eev + iev + deev + den __________eveveevievdeevden :::::yalın hali-e hali-i hali-de hali-den hali ::::Yönelme durumuYükleme durumuBulunma durumuAyrılma durumu Buna göre okul kelimesini ismin beş haline göre cümlede kullanımı:Yalın hali-e hali-i hali-de hali-den hali ::::: Okul insan doğru düşünmeyi öğretir.Mehmet bu yıl okula başlayacakOkulu bitirince öğretmen olacakmışYarın okulda bulunmak zorunda mısın?Okuldan gelirken kitapçıya uğramış. İSİM TAMLAMALARIA. İsim Tamlaması: Aralarında anlam ilgisi bulunan, iki veya daha çok isimden meydana gelen söz gruplarına İSİM TAMLAMASI denir.İsim tamlamalarında birinci isim tamlayan, ikinci isim tamlanandır. Tamlayan veya tamlanan ek alma durumuna göre isim tamlamaları dörde ayrılır: 1. Takısız İsim Tamlaması: Bir tamlamada tamlayan ve tamlanan isim veya isim soylu kelime ek almazsa takısız tamlama oluşur. gümüş çerçeve demir kapı Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan 2. Belirtisiz İsim Tamlaması: Bir isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan ek alırsa belirtisiz isim tamlaması meydana gelir. soba boru - s -u pencere cam - ı Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan 3. Belirtili İsim Tamlaması: Tamlayanla tamlananın ek aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir. Ev - in pencere -s - i Dolab - ın kapağ - ı Ceket - in düğme - s - i Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan Tamlayan Tamlanan 4. Zincirleme İsim Tamlaması: İkiden fazla ismin anlamca birbirini tamamlarken oluşturdukları tamlamalardır. Evimizin dört bir yanı Pencere çercevesinin camı ... Tamlama Çeşidi Tamlayan Tamlanan Takısız İsim Tamlaması - - Belirtisiz İsim Tamlaması - -i Belirtili İsim Tamlamas -in -i Zincirleme İsim Tamlamas İkiden fazla isim
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat