Zamirler
Zamirler Zamirler Ve çeşitleri ZAMİRLERZAMİR: İsimlerin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelimelere ZAMİR diyoruz.Zamirler; Kelime Halindeki ve Ek Halindeki Zamirler olmak üzere ikiye ayrılır : : A-) Kelime Halindeki Zamirler : : Bu zamirler Şahıs, İşaret, Belgisiz ve Soru Zamirleri olmak üzere dörde ayrılır.: : B-) Ek Halindeki Zamirler : : Bu zamirler İyelik ve İlgi Zamirleri olmak üzere ikiye ayrılır.1. Kelime Halindeki Zamirler1. Kişi Zamiri 2. İşaret Zamiri 3. Soru Zamirleri 4. Belgisiz Zamirler 2. Ek Halindeki Zamirler1. İlgi Zamiri "-ki" 2. İyelik Zamiri KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLERKelime halindeki zamirler dörde ayrılır:1. Şahıs Zamirleri: Zamirlerin bazıları şahısların yerini turarlar. Bu çeşit zaimirlere ŞAHIS ZAMİRİ denir.2. İşaret Zamirleri: Varlıkların yerini işaret yoluyla turan zamirlere İŞARET ZAMİRİ denir.3. Belgisiz Zamirler: Varlıkların yerini şöyle böyle tutup belirten zamirlere BELGİSİZ ZAMİR denir.4. Soru Zamirleri: Varlıkların yerini işaret soru tuTan zamirlere SORU ZAMİRİ denir.EK HALİNDEKİ ZAMİRLEREk halindeki zamirler ikiye ayrılır:1. İyelik Zamirleri: Valıklığın kime ait olduğunu gösteren zamirlere İYELİK ZAMİRLERİ denir.Kalem sözcüğüne eklenen ekleri inceleyelim:kalem - imkalem - inkalem - i ______ Benim kalemimSenin kaleminOnun kalemi kalem - imizkalem - inizkalem - leri______ Bizim kalemimizSizin kaleminizOnların kalemleri 2. İlgi Zamiri: İki varlık arasında ilgi kurarak bunlardan birinin yerini tutan "ki" ekine İLGİ ZAMİRİ denir.Benim kalemim yok. Seninkini verir misin?Burada "seninkini" yerine "senin kalemini" yazılabilir. Kalemin yerini "-ki" eki tutmuştur.İlgi zamiri olan "-ki" kelimeye bitişik yazılır. Ayrı yazılan "ki" bağlaçtır.Benim elbisem mavi, seninki, (senin elbisen) siyahtır. (İlgi Zamiri)Öyle güzel bir kitap okudum ki anlatamam. (Bağlaç)
Ozan MakinaKapat