Mol Kavramı
Mol Kavramı Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır.Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=321Atomik Kütle Birimi (¤¤¤¤.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır.Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin topl¤¤¤¤¤ denir.Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1)6.12 = 72 gram C12.1 = 12 gram H6.16 = 96 gram O-------------------------------180 gramBir Tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur .1 tek molekülün kütlesi = MA/6,02.1023Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16)1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır.Bir Tane Atomun Kütlesi : Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır.Bir tek atomun kütlesi = A.A./ 6,02.1023örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12)1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır.N.Ş.A’ da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A’da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 22,4 litredir.MOL HESAPLAMA YÖNTEMLERİm: Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı n: mol sayısı Ma=Molekül ağırlığıVerilen ağırlık Verilen hacim verilen tanecikn =------------------ =-----------------=------------------Ma 22,4 6,0210-23Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/moln=23/46 = 0,5 molÖrnek : N.Ş.A’da 2,8 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)n=2,8/22,4 = 0,125 mol.1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0,125 mol CO2 0,125.44= 5,5 gramdır.22,4 litre = 1 mol : 11,2 litre= 0,5 mol : 5,6 litre = 0,25 mol : 2,8 Litre = 0,125 molÖrnek : 3,01.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1)n=3,01.1023/6,02.1023= 0,5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0,5 mol C2H4 14 gram olur.Kütlece yüzde = (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100I. elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı = II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramıI. elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi = II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesiÇÖZÜMLÜ SORULAR.I- 16 gram oksijen gazıII- 3,01.1023 tane He gazıIII- 6 gam C içeren CO2 gazıyukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarakverilmiştir ?(C=12 O=16)A) I>II>III B) I=II>III C) I=II=III D) II>III>I E) I=III>IIÇözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol0,5. 22,4 = 11,2 litreII- 3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litreIII- 6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre Cevap C2. 3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)A) 74 B) 32 C) 40 D) 56 E) 14Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol0,05 mol 3,7 grams1 mol XX= 74 gram/ molX=40 gr/molX+32+2= 74 Cevap C3. 8 gram oksijen gazında kaç tane atomvardır ? (O=16)A) 3,01.1023 B) 6,02.1023 C) 12,04.1023 D) 1,505.1023 D) 24,08.1023Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa0,25 mol O2 de XX= 3,01.1023 tane atom Cevap A4. 0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?A) 2/3 B) 3/2 C) 1 D) 3/7 E) 7/2Çözüm :0,2 mol 32 gramsa1 mol ??= 160 gr/molX= 56 gr/mol2.X + 3.16 = 160X/Y= 7/2X/Y = 56/16 Cevap E5. I- XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.II- XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?A) 24-32 B) 14-12 C) 12-16 D) 32-23 E) 12-14Çözüm :2 X + Y = 28X + 2Y = 44X= 12 Y= 16 Cevap C
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat