Proteinlerin Yapı Taşları
Aminoasitler Tüm yaşayan hücrelerin esas unsuru proteinlerdir.Proteinler,hidroliz reaksiyonunda amino asitlere parçalanırlar ve organizmada da amino asitlerden sentezlenirler.Amino asitler iki karakteristik fonksiyonel grup içerirler: Amino(NH3)grubu ve karboksil(COOH) grubu.Amino Asitlerin Sınıflandırılmaları: Amino asitler sahip oldukları yan(R) grupların özelliklerine göre sınıflandırılırlar.1.Alifatik yan zincirliler:Glisin,alanin,valin,lösin,izolösin. 2.İçinde hidroksilik grupları taşıyan yan zincirliler:Serin,treonin,tirozin. 3.İçinde kükürt atomları taşıyan yan zincirliler:Sistein,metionin. 4.İçinde asit grupları veya onların amidlerini taşıyan yan zincirliler:Aspartik asik,asparajin,glutamik asit,glutamin. 5.İçinde bazik gruplar taşıyan yan zincirliler:Arjinin,lizin,histidin. 6.İçinde aromatik halkalar taşıyanlar:Histidin,fenilalanin,tirozin,triptofan. 7.İmino asitler:Prolin. Amino Asitlere Uygulanabilen Ayırıcı Teknikler:Kromatografi: Bütün kromatografik yöntemlerde moleküller bir stabil(duran) ve bir mobil(hareketli) faz arasında bölüşülür.Belli başlı kromatografi teknikleri şunlardır:1.Kağıt Kromatografisi(Eski ancak halen kullanılabilen bir tekniktir.) 2.İnce Tabaka Kromatografisi 3.İon Değiştirme Kromatografisi
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat