java plug in kullanmak
java plug in kullanmak Java Plug-In Kullanmak Java Plug-In, Netscape"de EMBED, IE "de ise OBJECT tagı sayesinde kullanılabilir. MIME tipi ile istenen java sürümünü belirtmelisiniz. Örneğin Java 1.2 sürümünün özelliklerini kullanan bir appletiniz varsa, MIME tipinde bunu belirterek appletinizin doğru çalışmasını sağlarsınız. MIME Tipi Nesne Tipi / Sürüm application/x-java-applet; Applet / Mevcut sürüm application/x-java-applet;version=1.1 Applet / Java 1.1 application/x-java-applet;version=1.2 Applet / Java 1.2 application/x-java-bean; Bean / Mevcut sürüm application/x-java-bean;version=1.1 Bean / Java 1.1 HTML sayfasına appletinizi geleneksel yöntemlerle koymak isterseniz, yani Java Plug-In kullanmak istemiyorsanız APPLET tagını kullanmanız gerekir. Java Plug-In kullanmak istiyorsanız; Netscape için EMBED tagını kullanmalısınız : <HTML><BODY> <EMBED type="application/x-java-applet;version=1.1" width="200" height="200" code="Appletim.class" codebase="/appletler/" parametre1="2" pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.1/plugin-install.html"> <NOEMBED>Applet Desteklenmiyor</NOEMBED> </EMBED> </BODY></HTML> PLUGINSPAGE ve TYPE alt tagını kullanmanız gerektiğini unutmayınız. Çünkü browser Java Plug-In yükleme sayfasını ve sürümü bilmesi gerekir. APPLET tagında kullanılan PARAM alt tagını bu durumda kullanmazsınız. Parametreleri direkt, örnekte görüldüğü gibi ( parametre1="2") direkt yazmalısınız.CODE, CODEBASE,WIDTH,HEIGHT gibi alt taglar APPLET tagında olduğu gibi kullanılır. Internet Explorer için OBJECT tagını kullanmalısınız : <HTML><BODY><OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93" width="200" height="200" codebase="http://java.sun.com/products/plugin/1.1/jinstall-11-win32.cab#Version=1,1,0,0"> <PARAM NAME="code" VALUE="Appletim.class"> <PARAM NAME="codebase" VALUE="/appletler/"> <PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.1"> <PARAM NAME="parametre1" VALUE="2"> Applet desteklenmiyor</OBJECT> </BODY></HTML>Burada CODEBASE alt tagı gömülü nesnenin gerektirdiği ActiveX Controlünün yeridir. Java"ya ait codebase, type, code gibi taglar PARAM alt tagı ile belirtilir. Netscape ve IE için farklı yöntemlerin kullanılması, her biri için ayrı web sayfalarımız olacağı anlamına gelmiyor. HTML kodu kullanarak her ikisi içinde geçerli bir sayfa hazırlayabilirsiniz. Fakat böyle bir HTML kodu yazmak için kendinizi kasmayın. Çünkü Sun, Java Plug-In ile beraber HTML Çeviricisi ( HTML Converter ) sunuyor. Bu çevirici sayesinde HTML sayfasında kullanılan APPLET tagları her iki browserda da kullanılabilecek
TelcisanKapat