literaller
literaller Literaller Literaller, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Integer"lara C/C++ benzer biçimde değer atanır. 25 gibi tamsayı atayabilirsiniz. Hexadecimal bir tamsayı atamak için, sayının önüne "0x" ifadesi koymanız gerekir. Örneğin, 15 sayısını hexadecimal olarak 0xF şeklinde atamalısınız. 8"lik tabanda bir sayı atamak için "0" ifadesini, sayının önüne koymalısınız. Kayan noktalı sayıları ise direkt 5.2345 şeklinde atayabilirsiniz. Bunlar 32 bit float veya 64 bit double olarak saklanabilirler. Belirtmezseniz, varsayılan 64 bit double"dır. Belirtmek için yapacağınız tek şey, sayının arkasına float için F, double için D koymaktır. Örneğin 5.323 F veya 5.323 D. Karakterler, tek tırnak içinde atanırlar. Örneğin "a"gibi. Escape karakterleri için slash () kullanılır. Bunlar da tırnak içinde belirtilir. =tab, =satır atlama gibi. Stringler için çift tırnak kullanılır. "Maximum Bilgi" gibi. Satır atlaması yapmak istiyorsanız "Maximum Bilgi " kullanmalısınız.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat