veri tipleri
veri tipleri Veri Tipleri Java"da her şey bir nesnedir. Tek istisna veri tipleridir. Java veri tipleri, bütün platformlarda standart büyüklüğe sahiptir. Bu standart Java"nın taşınabilirliğini sağlıyor. Aşağıda Java"da bulunan veri tipleri ve büyüklükleri listelenmiştir. Veri tipi Büyüklük byte 8-bit short 16-bit int 32-bit long 64-bit float 32-bit kayan nokta double 64-bit kayan nokta char 16-bit Unicode Eğer C/C++ programcısı iseniz "unsigned" tipinin olmadığı dikkatinizi çekmiştir. Byte tipi ise C/C++"daki "char" tipinin yerini almıştır. Java"daki char tipi 16 bittir. Çünkü Java karakter verisinde Unicode karakter setini temel alır. Unicode, uluslararası karakterleri destekleyen bir standarttır. Programlarınızın değişik platformlarda ve ülkelerde çalıştırılacağında Unicode çok uygundur. Yukarıdaki tabloda olmayan diğer bir veri tipi ise boolean"dır. Bir boolean, değişken numerik değere çevrilemez ve sadece iki değer alabilir. Bu değerler "true" ve "false" tur.
Efe KuluçkaKapat