Yazı Animasyonu
Photoshop da Hızlı Dönen Yazı Animasyonu :

1-İSTENİLEN ÖLÇÜ VE FONDA RESİM AÇILIR VE YAZICAGIMIZ YAZININ İLK HARFİ KONUR SONRADA İLK HARFİMİZİN OLDUGU LAYER 10 KERE DUPLİCATE EDİLİR

2-ORJİNAL HARF LAYERİMİZDAN SONRAKİ İLK LAYER SEÇİLİR (M COPY GİBİ YAZAR)FİLTER >DİSTORT >TWİRL DENİR

3- AÇILAN PENCEREDEN +900 DEGERİ SEÇİLİR VE SIRA SONRAKİ LAYERLARDA AYNI SEKİLDE NU FİLTRE DEGER 100ER AZALTARAK UYGULANIRYANİ:MCOPY=900MCOPY 2 =800MCOPY3= 700M COPY 4=600M COPY 5 =500M KOPY 6=400M COPY7 = 300M COPY 8=200M COPY9=100YAPILIR

4- AYNI ŞEKİLDE İKİNCİ HARFE GEÇİLİR VE 10KERE DUPLİCATE EDİLİR (ADIM BİRDEKİ GİBİ)U COPY LAYERİNA GELİNİPFİLTER >DİSTORT >TWRİL DENİR AÇILAN PENCEREDEN -900 DEGERİ SEÇİLİRVE YUKARDAKİ TABLODAKİ RAKAMLAR NEGATİF ŞEKİLDE BU HARFEDE UYGULANIR(YANİ U COPY 2=-800U COPY3=-700 GİBİ)

5- FİLE >JUMP TO İMAGEREADYİMAGE READYE GEÇİLİR VE ANİMATİON PENCERESİNDEN FRAMEMİZ 40ADET DUPLİCATE EDİLİR ÖRNEGİMİZ İÇİN BÖYLE HARF SAYISI ÇARPI ON ÜZERİNDEN YAPILIR

BRİNCİ FRAMEYE M COPY İKİNCİ FRAMEYE M COPY 2 GİBİ GELECEKŞEKİLDE YARLEŞTİRİLİRNOT: 11,21 VS FRAMELERE GELİNCE BİR ÖNCEKİ HARFİN TAM HALİNİDE AÇIK BIRAKMALISINIZYANİ 11 FRAMEDE HEM M HARFİNİN TAMAMI HEMDE U COPY LAYERİ AÇIK OLMALIVEYA 21 FRAMEDE HEM M HARFİ HEM U HARFİ HEMDE R COPY LAYERİ AÇIK KALMALIDIR )

FİLE> SAVE OPTİMAZED AS DİYİP kAYDEDEBİLİRİZ

Ozan MakinaKapat