Novell Netvare işletim sistemi
Novell Netvare işletim sistemi

NOVELL NETWARE İŞLETİM SİSTEMİ

   1. Novell Netware"in Tarihi

   2. Novell Netware İşletim Sistemi

        2.1. Uyarlamaları

        2.2. Netware Protokolleri

        2.3. Novell Netware"in Kampüsümüzdeki Yeri

   3. Novell Client

        3.1. Novell Client Nedir?

        3.2. Client"ların Novell Server"a Bağlanması

               3.2.1. DOS İşletim Sisteminden

               3.2.2. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 3.2 için )   

               3.2.3. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 4.11 için )

               3.2.4. Remote Bağlantılar

               3.2.5. Windows95 Ve Windows98 İçin Novell Client Kurulumu

   4. Pegasus Mail

        4.1. Pegasus Mail Özellikleri

        4.2. Pegasus Mail"in Çalıştırılması Ve POP3 Ayarlarının Yapılması

   5. Novell Server Ve Client"ta Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümler

 

Novell Netware İşletim Sistemi

Novell bir işletim sistemidir.Birden çok bilgisayarın bir ağ oluşturmasını sağlar.Netware işletim sistemi ağ içinde hizmet birimi olarak adlandırılan büyük kapasiteli sabit diski ve hızlı bir işlemcisi olan bir bilgisayara kurulur.İş istasyonlarının ağa katılmaları ise çok kolaydır.

1. Novell Netware"in Tarihi

Novell firması 1983 yılında kurulmuştur.Firmanın amacı kişisel bilgisayarlar arasındaki ağlar için yazılım ürünleri geliştirmektir.Novell’in önerdiği ağ birçok sistemi;küçük bir yerel ağdan büyük bir bilgisayar ağına kadarda her türlü yerleşim düzenini desteklemektir.

Novell orijinal olarak Motorola işlemcisi üzerinde çalışmak üzere geliştirildi.Ancak daha sonra Novell’in stratejileri aslında tek kullanıcı için geliştirilmiş olan 8088 Intel mikro işlemcilerinde de çalışmayı sağlayarak gelecekte daha yaygın olmayı amaçlıyordu.Novell kullanıcıya DOS ortamını kullanırken kolayca netware ağ ortamına geçecek biçimde bir ara birim sağlayarak,Netware’in kişisel bilgisayarlarla kurulabilecek Yerel Bilgisayar Ağlarına yaygın olarak kurulmasını sağladı.

90’lı yıllarda Netware ağı dünyada en yaygın kullanılan ağ haline geldi.Bu ağın arkasındaki teknik özelliklere Netware Open Systems(Netware Açık Sistemleri) denilmekteydi.Netware’in açık sistem olması,Netware endüstri standardı olmuş iletişim protokolleri plan TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ve OSI ( Open System Interconnection )’yi desteklemesi sayesinde gerçekleştirebilmektedir.                                                                       

2. Novell Netware İşletim Sistemi

Netware bir firmadaki bilgi işlem gereksinimlerini en etkin biçimde gerçekleştirmek için geliştirilmiş bir ağ yönetim sistemidir. Netware, mevcut donanım ve yazılımdan maksimum yararlanarak farklı ortamlarda bilgisayar ağının kurulmasını ve kullanılmasını sağlar.

Netware işletim sistemi C dili ile yazılmıştır.Bu özelliği nedeniyle Netware yazılımı taşınabilir(portable) bir programdır ve birçok işletim sistemini destekler.

2.1. Uyarlamaları

Netware 386 uyarlamaları pazara sürülmüştür. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve pazarda mevcut olan Netware İşletim sistemi uyarlamaları şunlardır:

        §Netware Lite

        §Netware v2.2

        §Netware v3.11 ve 3.12

        §Netware v4.01 ve 4.11

2.2. Netware Protokolleri

Netware iletişiminde temel olarak 2 çeşit protokol kullanılır:

§Internetwork Packet eXchange (IPX)

        §Netware Core Protocol (NCP)

IPX ve NCP protokol ve paketleri client ve server’lar arasındaki iletişimi kurmak için beraber çalışırlar.

Bunun dışında başka netware protokolleri de vardır.Bunlar Sequenced Packet eXchange (SPX) Router Information Protocol (RIP) ve Service Advertising Protocol (SAP).

2.3. Novell Netware"in Kampüsümüzdeki Yeri

Netware İletişim Ağı yaklaşık olarak kampüsümüzde 11 fakultede hizmet vermektedir. Fakültelerdeki Novell serverlar genel olarak MAIL server ve FILE server özellikleriyle kullanılmaktadır. 

Kampüsümüzdeki Novell Serverlar

Fakülte  

Server Adı

Versiyon

Mühendislik

TEXTIL

Novell 4.11

Ziraat

ZİRAAT

Novell 4.11

Fen

FENFAK

Novell 4.11

Su Ürünleri

SUFAK

Novell 4.11

Eczacılık

ECZACILIK

Novell 4.11

Edebiyat

EDEBİYAT

Novell 4.11

Dişhekimliği

DISHEKIMLIGI

Novell 4.11

Ege Meslek Y.O.

EGEMYO

Novell 4.11

Hemşirelik M.Y.O.

HEMŞİRELİK

Novell 4.11

Rektörlük

REKTÖRLÜK

Novell 3.2

Tıp

 

 

Göğüs H.B.

GÖĞÜS

Novell 3.2

3. Novell Client

3.1. Novell Client Nedir?

Novell Client (istemci) Novell network(bilgisayar ağı) işletim sistemiyle bir ağ oluşturan bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir programdır. Bu ağlarda çeşitli türde bilgisayarlar vardır. Bu bilgisayarların birçoğu istemci bilgisayarlardır, diğerleri de server(sunucu) bilgisayarlardır. İstemci bilgisayarlar sunuculara bağlanarak bilgisayar ağını görebilirler ve birbirleri arasındaki işlemleri bu sunucular üzerinden yaparlar. Bilgisayarlar arası iletişim için bilgisayarların birbirlerini tanıması gerekir ve bu işlem de Client programları ile yapılır.

3.2. Client"ların Novell Server"a Bağlanması

Novell Server’ a client olarak DOS ortamından ,Windows9X ve Windows Nt işletim sistemlerinden bağlantı sağlanır. 

3.2.1. DOS İşletim Sisteminden

Dos’ tan bağlantı sağlarken iki farklı bağlantı kullanılır. Bunlar serverların işletim sistemlerine göre farklılaşır. Novell 3.2 İşletim sistemi var ise NETX bağlantı yöntemi; Novell 4.11 İşletim sistemi var ise VLM bağlantı yöntemi kullanılır. 

Her iki bağlanma yöntemlerinin kullanmış oldukları protokoller aynıdır. Bu protokoller:

a. IPXODI ( İletişim Protokolu )

İletişim protokolu, ağ ortamında hangi dille konuşulacağını kural serisidir.Böylece aynı dili konuşan iki makine anlaşabilecektir. IPX ( Internetwork Packet Exchange ) , Novell tarafından geliştirilen ve Netware ağında kullanılan bir protokoldür. ODI ( Open Data Link Interface ), aynı hat üzerinde birden fazla protokolü kullanmayı sağlar. Bu iletişim yüklenmesi icin IPXODI.COM programının çalıştırılması gerekir.   

b. LSL ( Bağlantı Destek Katmanı )  

Odi tarafından kullanılan bir gerçekleştirimdir. Ağ tarafından gelen farklı protokolleri uygun ODI’ lere yönlendirir. LSL.COM bağlantı destek katmanını yüklemek için kullanılan programdır.   

c. Ağ Kart Sürücüsü  ( Network Kartının .COM dosyası )  

Ağ kartını aktif hale getiren denetleyen sürücüdür. İstasyon yazılımı ile donanım arasındaki iletişimi kurar. Netware ( MLID ) Multiple Link Interface Driver adı verilen özel kartları kullanır. Bu kartlar ODI’ yı desteklemekte ve herhangi iletişim protokolünden gelecek bilgiyi kabul etmektedir. Ağ kartı sürücüsü, kartla birlikte gelen yazılımın yüklenmesi için çalıştırılır. Örneğin NE2000 kartı var ise NE2000.COM dosyası ile yükleme yapılacaktır. Bu dosya network kartının yazılım disketinde DOSODI dizini altında yer alır.   

d. RPLODI  ( Remote Program Load, Open Data Link Interface )  

RPL protokolü Netware iletişim ağında clientların servera empromlu ethernet kartları ile bağlantıyı sağlayan protokoldür. Bu ethernet kartları, bilgisayar açılışında Y/N sorusu ile bağlanan ve direk soru sormadan Novell’ e bağlantı sağlayan makinalarda yer alan kartlardır. Bu makinaların Novell’ e bağlantısını karta göre bir image dosyası yaratılarak sağlanır.Bu dosya bağlantı sağlanacak server üzerinde yer alır ve supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından yaratılabilir.   

3.2.2. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 3.2. için )

           Novell 3.2 ve Novell 4.11 bağlantı farklılıkları confirgürasyon dosyası olan NET.CFG ve bağlantının sağlandığı .EXE dosyasıdır. Novell 3.2 içinNETX.EXENovell 4.11 için VLM.EXE kullanılır. 

Root’ ta ( C : ‘ de ) örnek olarak NET adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, NETX.EXE, NET.CFG ve SHELL.CFG dosyaları yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet)kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartınıın .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Bu na göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. 

            NET.CFG 

Link Driver EN2000

Protocol IPX 8137 ETHERNET_II

Frame ETHERNET_II

Link Support

                  Buffers 8 1500

                                                                MemPool 4096

SHELL.CFG dosyası client’ ın hangi server’ a bağlantı sağlamak istediğini gösterir. Örnek olarak Server ZIRAAT ise SHELL.CFG dosyası aşağıdaki gibi olması gerekir. 

SHELL.CFG

PREFERRED SERVER=ZIRAAT

SHOW DOTS=ON

Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında LASTDRIVE=E satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:NETdizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir. 

Bağlantı yazılımının yüklemesi:  

1. LSL.COM

2. NE2000.COM

3. IPXODI.COM

4. NETX.EXE  

Bağlantıyı C : ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. Novell_FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar.

@echo off

cd

cd c: et

LSL > NULL

RLPNPA >NULL

NE2000 >NULL

NETX 

F:

PROMPT $P$G

SET DIRCMD=/O:E/P

CALL F:LOGINTURKCE.BAT

TCPIP -C=GETIP.CFG > NUL

3.2.3. Bağlantının Kurulması ( Server Novell 4.11 için )

Novell 4.11 bağlantı için Novell 3.2’ ye göre farkı kullanılan NET.CFG ve VLM.EXE dosya farklılıklarıdır. SHELL.CFG dosyası bu bağlanımda yer almaz, bu dosyanın görevini NET.CFG dosyası yapar.

Novell 3.2’ de olduğu gibi root’ ta ( C : ‘ de ) örnek olarak NT adında bir dizin yaratılır. Dizin içinde LSL.COM, IPXODI.COM, VLM.EXE, NET.CFG ve VLM uzantılı dosyaların yer alması gerekir. Bu dosyalar Ftp serverında ve yerel sistem yöneticilerinde bir disket halinde mevcuttur. Aşağıdaki NET.CFG dosyasının içeriğidir. Bu dosyada önemli olan network( ethernet)kartının .COM uzantılı dosya isminin Link Driver satırında yazılı olmasıdır. Bu dosya network kartınıın .COM dosyasını yükleme yaptığımız zaman NET.CFG konfigürasyon dosyasında yazılı olan karta gerekli protokollerin yüklemesini yapar. Örnek olarak kartımız NE2000 olsun. Buna göre yükleme yapacağımız dosya NE2000.COM olacak ve NET.CFG dosyası aşağıdaki gibi olacaktır. Ek olarak bu dosyada Novell 4.11 NDS ( Tree ) yapısına göre context ve server seçimleri yer almaktadır.           

NET.CFG

Link Driver NE2000

            Protocol IPX 0 ETHERNET_802.3

                                          Frame ETHERNET_802.3

            Protocol IPX 8137 ETHERNET_II

            Frame ETHERNET_II

                              Link Support

            Buffers 8 1500

            MemPool 4096

            NetWare DOS Requester

            FIRST NETWORK DRIVE = F

            NETWARE PROTOCOL = NDS BIND

            NAME CONTEXT="OU=ZIRAAT.O=ege"

            PREFERRED SERVER=ZIRAAT

Root’ ta CONFIG.SYS dosyasında Novell 4.11 için LASTDRIVE=Z satırının bulunması gerekir. Bu satır Novell Server’ a bağlantı sağladığımız zaman F: sürücüsünü makinanın görmesini sağlar. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra C:NETdizini içindeyken aşağıdaki işlemler sırası doğru bir şekilde uygulanarak Novell server’ a bağlantı gerçekleştirilir. 

Bağlantı Yazılımının Yüklenmesi

            1. LSL.COM

2. NE2000.COM

3. IPXODI.COM

4. VLM.EXE  

Bağlantıyı C : ‘ den tek bir komut ile sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir batch file oluşturabilirsiniz. FTP serverında NET.BAT dosyası hazır vardır . Bu dosyada da önemli olan network kartının isminin doğru olmasıdır. Bu batch file ismi NET.BAT olarak geçer ve C : NET dediğimiz zaman server’ a otomatik olarak bağlantı sağlar.  

@echo off

Prompt $p$g

CD

CD C : NET

DOSKEY /INSERT 

SET NWLANGUAGE=ENGLISH

LSL.COM

NE2000.COM

IPXODI.COM

VLM.EXE

F:

PROMPT $P$G

TCPIP -C=GETIP.CFG

SET DIRCMD=/O:E /P 

3.2.4. Remote Bağlantılar

Remote boot bağlantılar RPLODI protokolünün kullanıldığı makinalardan sağlanan bağlantılardır. Uzaktan server’ a erişip makinanın kendine ait olan image dosyasına ulaşıp Novell’ e bağlantığıyı sağlar. Remote Boot eden makinalarda kullanılan ethernet kartlarının diğerlerine göre farklı özelliği empromlara sahip olmalarıdır. Makinelerin bağlantıları için gerekli olan image dosyaları bağlantı sağlanacak server üzerinde yer almalıdır. Bu image dosyaları supervisor yada admin hakkı olan kişi tarafından hazırlanır. Image dosyası için gerekli olan ethernet ( network ) kartının mac adresidir. Remote boot eden makinaların server’ dan cevap alabilmeleri için server üzerinden Reply To Get Nearest Server = ON özelliğinin set edilmesi gerekir. 

3.2.5. Windows95 Ve Windows98 İçin Novell Client Kurulumu

Novell Client kurulumu şu şekilde yapılır. 

  1-) Win95/98 üzerine Novell Client kurulumunu yapabilmek öncelikle Novell Client kurulum dosyalarinin elimizde bulunmasi gerekmektedir. Ege üniversitesinin Ftp sitesinde Client dosyalarinin çesitli versiyonlari vardir. Bu dosyalara su adresten ulasilabilir.  ftp://ftp.ege.edu.tr/pub/Novell/NovellClientFor95_98/   2-) Kurulum için bu adrese bağlandıktan sonra uygun bir client programına tıklayarak kopyalama işlemini başlatın. Bu işlem için sizden yer istediğinde uygun bir dizine yerleştirin.   3-) Kopyalanan bu dosya sıkıştırılmış bir dosyadır ve açılması gerekir. Exe tipinde (çalıştırılabilir) bir dosya olan bu programı çalıştırdığınızda bir DOS penceresi ekrana gelir ve Client dosyasının açılma işlemi başlar. Sizin bu işlem sırasında yapmanız gereken ekrandan istenilen sorgulara "y" ile cevap vermektir. Program Client dosyalarını bulunduğu dizine açar   4-) Client3.1 kurulumu için yukardaki adresten Client31 Full/ dizininin altındaki  w9531e.exe dosyasını yukarıdaki 3 adımdan geçirin. Daha sonra, Client dosyalarından "Setup" isimli programı bulup çalıştırın. Böylece  kurulum işlemi başlamış olur. Daha sonra işlem aşağıdaki sırada devam eder:   5-) License Agreement yapılması:

 

 

Grafik Webtasarım Grup

TelcisanKapat