AĞ HAKKINDA
Genel Bakış AĞ

Ekonomik kablolaşma Hızlı kurulum Kolay genişletilebilirlik Switch veya bridge ile genişletilmesi ağ performansını arttırır. Bağlantıda meydana gelebilecek kopukluk , tüm ağı etkilemez . Huba yapılan bağlantılar hub üzerindeki bağlantıların durumunu gösteren ışıklar sayesinde durumları anlaşılır ve arıza tesbiti kolaylaşır.

SakıncalarıHub ile hub arasındaki bağlantıyı sağlayan kablonun uzunluğu 100m yi geçemez.

Bus Yapı Bus yapı, omurga yapı olarak ta adlandırılır. Ağ üzerindeki tüm node’lar tek bir hat üzerindedir. Veri bu node’lardan geçerek istenilen node’a ulaşır. Ağ bağlantısı tek bir koaksiyel kablo ile yapılır. Bu kablonun uçlarına BNC denilen konnektörler bağlanır.

Bus Yapının Yararları

Güvenilir kablo kullanır (koaksiyel kablo). Basit Ağ genişlemesi sağlar. Hub veya benzeri merkezi ağ donanımı gerektirmez.

Bus Yapı Sakıncaları

Standartları 30 node’tan fazlasına izin vermiyor. Ağın toplam uzunluğu 185 mt.’yi geçemez. Herhangi bir node’un bağlantısının kesilmesi tüm ağı etkiler. Arıza tesbiti zor.

Server:

Server, dosya depolamak ve bu dosyalara ağ üzerinden erişmek için kullanılan basit bir sistem olabileceği gibi, birçok hard-disk içeren, yedekleme üniteleri ve cd-rom sürücüleri olan kompleks sistemler olabilir. Printer, fax makinaları, modemler, internet erişimi, vs. gibi kaynakların ağ üzerinde paylaşılmasına yardımcı olur. Server’a bağlanan bilgisayarlara istemci (client) denir. Sunucular genelde, veritabanı dosyalarını, birçok yazılım istemcisinin erişimine sunar.

Hub: Hub’ın görevi kendisine ulaşan sinyalleri alıp yine kendisine bağlı olan ağ donanımlarına dağıtmaktır. Hub bu işlem sırasında bir yineleyici görevi görür ve sinyali güçlendirir.

Mbps:

Saniyede 10 milyon bit (Millions of bits per second)

Switch:

Switch’ler daha kompleks ve daha verimli hub ‘lardır. Portları arasında direk kanal oluşturma yeteneği vardır. Ağ performansını arttırır.

Node: Bir Ağ Donanımı (hub veya switch gibi) ile haberleşebilen, server, printer, fax makinası, vb. Çalışma grubu: Küçük haberleşebilen bir grup oluşturabilmek için, tek bir switch veya hub’a bağlı node’lara denir. 10BASE-T Kablo: Her iki ucunda RJ-45 konnektörü bulunan, Kategori 3 kablolamayı destekleyen 10 Mbps Ethernet standardının kablosu. 

Server Tabanlı Ağlar

Server tabanlı ağlarda “server” ağın yöneticisidir. Tüm node’lar server’a bağlıdır. (Star yapıda hub aracılığıyla). Bu ağlarda sunucu ortak kullanıma açılan yazılım, printer, fax modem, internet erişimi gibi kaynakları, istemcilerin erişimine sunar. Sunucu bir hakem gibi davranır ve node’lar bilgi istediğinde önce server’la konuşur ve server istenilen bilginin yerini tesbit ederek, kullanıcın erişim haklarına göre veriye ulaşımını sağlar.

Peer-to-Peer Ağlar

Bu ağ yapısında server kullanılmaz, her bir istemci kendi hard diskine sahiptir. Her node birbiri ile konuşabilir ve istediği bilgi veya servisi alabilir. İstemciler diğer istemcilerin kullanımına açmak
TelcisanKapat