Hipnoz nedir ?
Hipnoz nedir ? Hipnoz insanlarda telkinle yaratılabilen yapay bir uykudur. Bu terim yunanca uyku anlamına gelen ‘’ hypnos’’ kökünden türetilmiştir. Hipnozun kökeni çok eski devirlere dek uzanmasına karşın , bu olgu bilim ve teknolojinin büyük aşamalar katettiği zamanımızda bile tam  anlamıyla açıklığa kavuşturulamamış ve üzerinde hala tartışmaların yapıldığı ilginç bir  konu olma durumunu korumuştur. Fakat bazı durumlarda , özellikle tıp biliminde psikolojik ve psikosomatik hastalıkların iyileştirilmesinde , etkin bir yöntem olarak kabul edildiği ve önerildiği de bir gerçektir. Hipnoz bugün için ileri devletlerde Örneğin Birleşik Amerika’da yeniden gündeme gelmiş medikal araştırmalar ve klinik bulgularda giderek önem kazanmaya ve bilimde ayrı bir disiplin olarak yerini almaya başlamıştır. Hekimler ,psikologlar ve diş hekimleri, hipnozla yakından ilgili bulundukları halde , günümüzde bu konuya verilen önem ve anlayış hala yetersizdir. Ve çalışmalar gösteriden öte gitmemektedir.Hipnotizma , yine uzun yıllar unutuldu ve günümüzde bilimsel bir yöntem olarak yeniden üzerinde durulmaya başlandı. Ne yazık ki hala o devirlerin olumsuz ve kuşkulu izlerini sürdüren ve bunu bir türlü benimseyemeyen hekim ya da hasta olsun pek çok kimseler hipnoz ve bunu harika sonuçlarını anlayamamışlar ve değerlendirememişlerdir. Çok iyi bilinen bir gerçek de şudur ki, günümüzde hastalıkların büyük bir kısmını psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıklar oluşturmaktadır. Bugün için pek çok hastalıkların nedeni bilinmemektedir. İşte , hipnoz tekniğinin bilgili ve tecrübeli ellerde kullanılmasıyla bu gibi sorunlar kolayca çözümlenebilecek , hastalar da kişilik ve sağlıklarına
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat