Placeholder Kullanımı
Placeholder Kullanımı (tr) ASP.NET ile placeholder kullanımını gösteren işinize yarayacak örnek bir kod.Sayfayı .aspx uzantılı şekilde kayıt edip ASP.NET destekli sunucunuzda çalıştırmanız yeterlidir. Sub doSignup(Source as Object, E as EventArgs)" Bu alana üye kayıdı için veri tabanı kodlarımız geliyor End Sub‘ Üye Kaydı Yazısına Tıklanıldığında‘ Göstereceği webformun görünürlüğünü yazğyoruz‘ Bu alanda üye kayıt formu görüntüleyip üye giri?ini görünmez yapyyoruz.Sub newsignup(Source as Object, E as EventArgs)ph1.visible="true"ph2.visible="false"End Sub‘ Üye Girişi Yazısına Tıklanıldığında‘ Göstereceği webformun görünürlüğünü yazıyoruz‘ Yine yukarıda olduğu gibi üye kayıt formunu görünmez yapıp üye giriş formunu görüntülüyoruzSub showlogin(Source as Object, E as EventArgs)ph2.visible="true"ph1.visible="false"End SubSub dologin(Source as Object, E as EventArgs)" bu alana üye giri?i için veritabany kodu gelecekEnd Sub ‘ Üye girişi için link veriyoruz. ‘Onclick ile hangi placeholder’ın gösterileceğini belirtiyoruz. causesvalidation="false" runat="server" />‘ Üye kaydy için link veriyoruz. ‘Onclick ile hangi placeholder’ın gösterileceğini belirtiyoruz. causesvalidation="false" onclick="newsignup" runat="server" />

‘ Bu alanda üye kaydı yapıyoruz Adınız: ControlToValidate="frmfname" ErrorMessage="Adınızı Yazmadınız" display="Dynamic"> Soyadynyz: ControlToValidate="frmlname" ErrorMessage="Soyadynyz Yazmadynyz" display="Dynamic"> E-mail ControlToValidate="frmemail" ErrorMessage="E-mail Adresinizi Yazmadınız" display="Dynamic"> Kullanıcy Adı (max 10): ControlToValidate="frmuid" ErrorMessage="Kullanycy Adınızı Yazmadınız" display="Dynamic"> ?ifre (10 char max): ControlToValidate="frmpwd" ErrorMessage="Şifrenizi yazmadınız" display="Dynamic"> Text="Kaydet" onclick="doSignup" runat="server" /> ‘ Bu alanda üye girişi yapılıyorÜye Giri?i: Kullanıcı Adı: Şifre:

TelcisanKapat