Show The Size Of A Directory
Show The Size Of A Directory (ing) Belirtmiş olduğunuz klasörün boyutunu byte cinsinden ekrana yazdıran bir örnek bir kod.Dosyayı herhangi bir isimde .asp uzantılı olarak kayıt etmeniz yeterlidir.Çalıştırdığınızda dosyanın bulunduğu klasörün boyunu verir.Bu yolu kod içinden değiştirebilirsiniz.*********************************************************Set  MyFileSize = Server.CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")MyPath = Server.MapPath("/")Set  MyFolder = MyFileSize.GetFolder(MyPath)%>

,   byte

Ozan MakinaKapat