List Available Drives
List Available Drives (ing) Sayfayı çalıştırdığınız zaman bilgisayarınızdaki sürücüleri, sürücülerin boş alanlarını ve toplam alanlarını gösteren bir kod.Uygulamada terimler türkçe olarak değiştirilmiştir.Kodu .asp uzantılı olacak şekilde herhangi bir isimde kayıt edip çalıştırmanız yeterli olacaktır. Sub writeLn(strVal)Response.write strVal & ""end subon error resume nextset objFS = server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")for each drive in objFS.Drives      writeLn "Sürücü : " &  drive.DriveLetter & ""    writeln ""    if drvValue.Isready then        writeLn  "Sürücü İsmi : " & drive.VolumeName        writeLn  "Kullanabilir Boş Alan " & drive.AvailableSpace        writeLn  "Boş Alan : " & drive.FreeSpace        writeLn  "Toplam Alan : " & drive.TotalSize          else        writeLn  "Lecteur not ready !"  end ifnext%>
Ozan MakinaKapat