Show Zip Files
Show Zip Files (ing) Sunucunuzdaki .zip dosyalarını gösteren işe yarayacak başarılı bir kod.Kodu .asp uzantılı olacak şekilde çalıştırmanız yeterli olacaktır.İşlemin yapılacağı klasörü "path" adlı değişkenin eşitliğinde olan değerini kendi sunucunuza göre ayarlamanız gerekmektedir. a{color:000000;font-weight:bold;} set  FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")"path = FileSystem.GetAbsolutePathName("./")"path = FileSystem.GetAbsolutePathName("c:")"Both these  function  calls were supposed  to  work, but"on my computer they just give me C:":("In  case  it"s just my computer I"ve left them commented.path = "c:\folder1\folder2"set  Folder = FileSystem.GetFolder(path)"Get an array of all the files  in  the current directory.set  Files = Folder.Filesfor  each File  in  FilesFileName = File.nameExt =  right(FileName, 4)%>">
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat