LogWriter
LogWriter (ing) Log dosyasına sitenize ait kayıtları kayıtları kayıt yapan bir uygulama.Kodu .asp uzantılı olarak kayıt yaptıktan sonra sayfalarınıza include ederek kullanabilirsiniz.şeklinde kayıt yaparak include edebilirsiniz.Kayıt dosyanız "c:inetpubwwwrootlogRecord.log" yolunda olacaktır**************************************************************      Const  ForAppending=8      dim  LogRecords        "You might change this line and         "put logRecord.log  in  the folder you want.      "LogRecords="c:inetpubwwwrootlogRecord.log"      dim  x      set  x=createObject("scripting.FileSystemObject")      dim  y      if  x.fileExists(LogRecords)  then      set  y=x.openTextFile(LogRecords,ForAppending)      else      set  y=x.createTextFile(LogRecords)      end  if      sub  LogWrite(w)      dim  u      u=FormatDateTime(Now)      u=u&w      y.writeLine u      end  sub      sub  LogClose()      y.close      end  sub      LogWrite"----"+request.serverVariables("remote_addr")            + "----"+request.serverVariables("script_name")      LogClose      %>
TelcisanKapat