ASP ile PostgreSQL veritabanı bağlantısı
ASP ile PostgreSQL veritabanı bağlantısı (tr) PostgreSQL veritabanına ASP ile nasıl bağlanabileceğinizi gösteren örnek bir kod.Kodları .asp uzantılı sayfaya ekliyip veritabanı bilgilerinizi düzenlemeniz yeterlidir. "sayfa dilini belirtiyoruz."hata durumunda sıradaki komuta devam et diyoruz. Aktif değil ama aktifleştirebilirisiniz.Set  Baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ‘ado bağlantısını yaratıyoruz.DbDriver ="driver={PostgreSQL}; server=server_adresi; PORT=port_numarası; database=veritabanı_adı; uid=kullanıcı_adınız; pwd=şifreniz" "veritabanı yolu, kullanıcı adı, port vs. gibi öğeleri burada belirtiyoruz.strConn = DbConnString & DbDriverBaglanti.Open strBag "ADO bağlantısını aç diyoruz.sql = "select * from tablo_adi" "SQL ile tabloyu seç diyoruz.Set  rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") ADO RecorSet oluşturuyoruz.rs.Open sql,Baglanti,1,3%>rs.addnewrs.("hucre") = "deneme"rs.update%>"Yeni ekleme (addnew - update) vb. gibi işlemleri burada yapabilirsiniz.rs.CloseSet  rs=Nothing "RecordSet "i kapatıyoruz.Baglanti.CloseSet  Baglanti=Nothing "ADO Bağlantısını da kapatıyoruz.%>
TelcisanKapat