Veritabanı Bağlantısı
Veritabanı Bağlantısı (tr) Access veritabanı bağlantısını gösteren örnek bir kod, Veritabanının bulunduğu kısmı kendi veritabanınızın yoluna göre değiştirip sayfanıza ekleyebilirsiniz. set  conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb"))%>
Ozan MakinaKapat