insrt New Record
insert New Record (ing) Aşağıdaki kodları "form.asp" adlı sayfa oluşturup kayıt edin. Email: First Name: Last Name: Comments: Aşağıdaki kodlar ise veritabanımıza kayıdı gösteren kodlardır.Veritabanı olmadığı için hata verecektir.Fakat adım adım inceleyerek kodu kendinize göre değiştirip çalıştırabilirsiniz.Aşağıdaki kodları ise "confirm.asp" olarak kayıt edin.DIM objRSSet objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")objRS.Open "tblContact", objConn, , adLockOptimistic, adCmdTableobjRS.AddNewobjRS("Email") = Request.Form("Email")objRS("FirstName") = Request.Form("FirstName")objRS("LastName") = Request.Form("LastName")objRS("Comments") = Request.Form("Comments")objRS("DateContacted") = Date()objRS.Update%>

DIM strFirstNamestrFirstName = Request.Form("FirstName")%>,

objRS.CloseSet objRS = NothingobjCONN.CloseSet objCONN = Nothing%>
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat