Tek sayfa ile veri işlemleri
Tek sayfa ile veri işlemleri (tr) Yapımcı : Access"den veriler alma, veri yazma/okuma/silme/değiştirme işlemlerini tek dosya ile yapabilirsiniz.mdb yoluna mdb dosya adınıtablo ya bağlanacağınız tablo adını yazınız. dosyadaki değişkenlere tablodaki değişkenleri yazınızörneğin  aaaa=adi  tablodaki sutun adı aaa1=Adınız Soyadınız bu ise sayfanızdaki Görünecek olan açıklama metnidir.Tablodaki sutunlara göre bunları ayaralayın tek tek .Fazla olan değişkenleri sayfadan silin Sublar içinde de silmeniz lazım .Onay İd Hit ve Tarih atamnıza gerek yok. www.makineteknik.com u ziyaret etmeyi unutmayın "TARİH VE İD NOSU HİT VE ONAY  STANDART DEĞİŞKENE İSİM GİRME"aaaa bbbb cccc dolu olması istenecek şekildemdbyolu="deneme.mdb"tabloadi="deneme"aaaa="a"                "1 TABLO daki adaaa1=" Adınız Soyadınız : "              "ÖN ADI    bbbb="b"              "2bbb1=" Email Adresi :"      cccc="c"                "2  ccc1=" Website adı  :"              dddd="d"                    "2ddd1=" Başlık :"eeee="e"eee1=" kısaca :"ffff="f"fff1=" konusu :"gggg="g"ggg1=" İl :"hhhh="h"hhh1=" İlçe :"iiii="k"iii1=" Ülke :"kkkk="l"kkk1=" Deene :"mmmm="m"mmm1=" Düşünceler : "nnnn="n"nnn1=" Açıklamanı yaz :"%>YAZ DÜZENLE OKU VE SİLYeni Ekle KayıtlarSet  Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""&mdbyolu&"")Set  efkan = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")islem = Request.QueryString("islem")if  islem = "sil"  thencall silelseif  islem="oku"  thencall okuelseif  islem="degistir"  thencall degistirelseif  islem="ekle"  thencall ekleelse        "işlem yukarıdakilerin hiç biri değilse kayitları çağırcall kayitlar end  if%>sub  kayitlar"sor = "Select * from "&tabloadi&" where ONAY like "%Y%" order by id desc" "KULLANICI İÇİNsor = "Select * from "&tabloadi&"  order by id desc"  "ADMİN İÇİN efkan.Open sor,Sur,1,3adet=efkan.recordcountshf = Request.QueryString("shf")if  shf=""  then  shf=1end  ifif  efkan.eof or efkan.bof  thenResponse.Write " Kayıt Bulunamadı...."Response.Endend  if%>KAYITLAR efkan.pagesize =10      "bir sayfada gösterilecek adet efkan.absolutepage = shfsayfa = efkan.pagecountfor  i=1  to  efkan.pagesizeif  efkan.eof  then  exit  for%> İd:Onay:Tarih :Hit : ">Oku ">Değiştir ">Sil efkan.movenextNextefkan.close%>adet kayıt bulundu...Sayfalar :for  y=1  to  sayfa "  if  shf=y  thenif  y=cint(shf )  then  "bulunduğun sayfaya link yokresponse.write yelseresponse.write " "&y&""end  ifnextend  sub%>sub  degistirResponse.Buffer =  True  id=Request.QueryString("id")sor  = "select * from "&tabloadi&" where id="&id&""efkan.Open sor,sur,1,3%>DEĞİŞTİR ">İd :" size="39" readonly>Tarih :" size="39">Onay :" size="39">Hit:" size="39">" ?&aaaa&??)%>" size="39">" ?&bbbb&??)%>" size="39">" ?&cccc&??)%>" size="39">" ?&dddd&??)%>" size="39">" ?&eeee&??)%>" size="39">" ?&ffff&??)%>" size="39">" ?&gggg&??)%>" size="39">" ?&hhhh&??)%>" size="39">" ?&iiii&??)%>" size="39">" ?&kkkk&??)%>" size="39">" ?&mmmm&??)%>" size="39">" rows=5 cols=30><font color=#000080><%=efkan(""&nnnn&"")%></font>if  request.form(""&aaaa&"")="" or request.form(""&bbbb&"")="" or request.form(""&cccc&"")=""    thenResponse.Write "Tüm alanları doldurunuz..."Response.Endend  ifefkan("onay") = Trim (Request.Form ("onay"))efkan("tarih") = Trim (Request.Form ("tarih"))efkan("hit") = Trim (Request.Form ("hit"))efkan(""&aaaa&"") = Trim (Request.Form (""&aaaa&""))efkan(""&aaaa&"") =  Replace(efkan(""&aaaa&"") , "efkan(""&aaaa&"") =  Replace(efkan(""&aaaa&"") , ">", ">")efkan(""&bbbb&"") = Trim (Request.Form (""&bbbb&""))efkan(""&bbbb&"") =  Replace(efkan(""&bbbb&"") , "efkan(""&bbbb&"") =  Replace(efkan(""&bbbb&"") , ">", ">")efkan(""&cccc&"") = Trim (Request.Form (""&cccc&""))efkan(""&cccc&"") =  Replace(efkan(""&cccc&"") , "efkan(""&cccc&"") =  Replace(efkan(""&cccc&"") , ">", ">")efkan(""&dddd&"") = Trim (Request.Form (""&dddd&""))efkan(""&dddd&"") =  Replace(efkan(""&dddd&"") , "efkan(""&dddd&"") =  Replace(efkan(""&dddd&"") , ">", ">")efkan(""&eeee&"") = Trim (Request.Form (""&eeee&""))efkan(""&eeee&"") =  Replace(efkan(""&eeee&"") , "efkan(""&eeee&"") =  Replace(efkan(""&eeee&"") , ">", ">")efkan(""&ffff&"") = Trim (Request.Form (""&ffff&""))efkan(""&ffff&"") =  Replace(efkan(""&ffff&"") , "efkan(""&ffff&"") =  Replace(efkan(""&ffff&"") , ">", ">")efkan(""&gggg&"") = Trim (Request.Form (""&gggg&""))efkan(""&gggg&"") =  Replace(efkan(""&gggg&"") , "efkan(""&gggg&"") =  Replace(efkan(""&gggg&"") , ">", ">")efkan(""&hhhh&"") = Trim (Request.Form (""&hhhh&""))efkan(""&hhhh&"") =  Replace(efkan(""&hhhh&"") , "efkan(""&hhhh&"") =  Replace(efkan(""&hhhh&"") , ">", ">")efkan(""&iiii&"") = Trim (Request.Form (""&iiii&""))efkan(""&iiii&"") =  Replace(efkan(""&iiii&"") , "efkan(""&iiii&"") =  Replace(efkan(""&iiii&"") , ">", ">")efkan(""&kkkk&"") = Trim (Request.Form (""&kkkk&""))efkan(""&kkkk&"") =  Replace(efkan(""&kkkk&"") , "efkan(""&kkkk&"") =  Replace(efkan(""&kkkk&"") , ">", ">")efkan(""&mmmm&"") = Trim (Request.Form (""&mmmm&""))efkan(""&mmmm&"") =  Replace(efkan(""&mmmm&"") , "efkan(""&mmmm&"") =  Replace(efkan(""&mmmm&"") , ">", ">")efkan(""&nnnn&"") = Trim (Request.Form (""&nnnn&""))efkan(""&nnnn&"") =  Replace(efkan(""&nnnn&"") , "efkan(""&nnnn&"") =  Replace(efkan(""&nnnn&"") , ">", ">")efkan.UpdateResponse.Redirect "default.asp""response.redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")"Response.write "Değişiklik Yapıldı...Şimdi ana sayfaya yönlendirileceksiniz...""Response.Write "" efkan.closeend  sub%>sub  silid=Request.QueryString("id")"id = Request("id")sor = "DELETE from "&tabloadi&" WHERE id="&id&""efkan.open sor,Sur,1,3response.redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")efkan.closeend  sub%>YENİ KAYIT EKLE ">">">">">">">">">">">" rows=5 cols=30>" name=tarih  >

sor = "Select * from "&tabloadi&""efkan.Open sor,sur,1,3if  request.form(""&aaaa&"")="" or request.form(""&bbbb&"")="" or request.form(""&cccc&"")=""    thenResponse.Write "Tüm alanları doldurunuz..."Response.Endend  ifefkan.AddNewefkan("tarih") = Request.Form ("tarih")efkan("onay") = "N"efkan("hit") = 0efkan(""&aaaa&"") = Trim (Request.Form (""&aaaa&""))efkan(""&aaaa&"") =  Replace(efkan(""&aaaa&"") , "efkan(""&aaaa&"") =  Replace(efkan(""&aaaa&"") , ">", ">")efkan(""&bbbb&"") = Trim (Request.Form (""&bbbb&""))efkan(""&bbbb&"") =  Replace(efkan(""&bbbb&"") , "efkan(""&bbbb&"") =  Replace(efkan(""&bbbb&"") , ">", ">")efkan(""&cccc&"") = Trim (Request.Form (""&cccc&""))efkan(""&cccc&"") =  Replace(efkan(""&cccc&"") , "efkan(""&cccc&"") =  Replace(efkan(""&cccc&"") , ">", ">")efkan(""&dddd&"") = Trim (Request.Form (""&dddd&""))efkan(""&dddd&"") =  Replace(efkan(""&dddd&"") , "efkan(""&dddd&"") =  Replace(efkan(""&dddd&"") , ">", ">")efkan(""&eeee&"") = Trim (Request.Form (""&eeee&""))efkan(""&eeee&"") =  Replace(efkan(""&eeee&"") , "efkan(""&eeee&"") =  Replace(efkan(""&eeee&"") , ">", ">")efkan(""&ffff&"") = Trim (Request.Form (""&ffff&""))efkan(""&ffff&"") =  Replace(efkan(""&ffff&"") , "efkan(""&ffff&"") =  Replace(efkan(""&ffff&"") , ">", ">")efkan(""&gggg&"") = Trim (Request.Form (""&gggg&""))efkan(""&gggg&"") =  Replace(efkan(""&gggg&"") , "efkan(""&gggg&"") =  Replace(efkan(""&gggg&"") , ">", ">")efkan(""&hhhh&"") = Trim (Request.Form (""&hhhh&""))efkan(""&hhhh&"") =  Replace(efkan(""&hhhh&"") , "efkan(""&hhhh&"") =  Replace(efkan(""&hhhh&"") , ">", ">")efkan(""&iiii&"") = Trim (Request.Form (""&iiii&""))efkan(""&iiii&"") =  Replace(efkan(""&iiii&"") , "efkan(""&iiii&"") =  Replace(efkan(""&iiii&"") , ">", ">")efkan(""&kkkk&"") = Trim (Request.Form (""&kkkk&""))efkan(""&kkkk&"") =  Replace(efkan(""&kkkk&"") , "efkan(""&kkkk&"") =  Replace(efkan(""&kkkk&"") , ">", ">")efkan(""&mmmm&"") = Trim (Request.Form (""&mmmm&""))efkan(""&mmmm&"") =  Replace(efkan(""&mmmm&"") , "efkan(""&mmmm&"") =  Replace(efkan(""&mmmm&"") , ">", ">")efkan(""&nnnn&"") = Trim (Request.Form (""&nnnn&""))efkan(""&nnnn&"") =  Replace(efkan(""&nnnn&"") , "efkan(""&nnnn&"") =  Replace(efkan(""&nnnn&"") , ">", ">")efkan.UpdateResponse.Redirect "default.asp""response.redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")"Response.write "Kayıdınız eklenmiştir.Yönetici onayından sonra yayınlanacaktır""Response.write "Şimdi ana sayfaya yönlendirileceksiniz...""Response.Write "" efkan.closeend  sub%>sub  okuid=Request.QueryString("id")sor  = "select * from "&tabloadi&" where id="&id&""efkan.Open sor,sur,1,3efkan("hit") = efkan("hit") + 1efkan.Update%> İd :" size="39" readonly>Tarih :" size="39">Onay :" size="39">Hit:" size="39">" ?&aaaa&??)%>" size="39">" ?&bbbb&??)%>" size="39">" ?&cccc&??)%>" size="39">" ?&dddd&??)%>" size="39">" ?&eeee&??)%>" size="39">" ?&ffff&??)%>" size="39">" ?&gggg&??)%>" size="39">" ?&hhhh&??)%>" size="39">" ?&iiii&??)%>" size="39">" ?&kkkk&??)%>" size="39">" ?&mmmm&??)%>" size="39">" rows=5 cols=30><font color=#000080><%=efkan(""&nnnn&"")%></font>

efkan.closeend  sub%>
ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat