Vertabanından 2-3-4 erli sıralama
Vertabanından 2-3-4’erli sıralama Bu işlemleri basit bir matematik işlemiyle halledebiliriz.<------------------------------ Kodun Başlangıcı ------------------------------>Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("Veritabani.mdb")set Rs = conn.execute("select * from tablo")i=1do while not Rs.eofresponse.write rs("Alan") & ", "if i mod 2 = 0 thenresponse.write ""end ifi = i + 1Rs.movenextloop%><------------------------------ Kodun Bitişi ------------------------------>Kodun anlamı : ılk başta i değerimizi 1 eşitledik ve her veri yazılışında bu değeri "i=i+1" ifadesiyle 1 arttırdık." ıf i mod 2 = 0 " kodumuzda ise i sayısının 2"ye bölümünden kalan 0 ise(Yani eğer i sayısı 2"nin katı ise), "" yazdırarak yeni satıra geçmesini söyledik.", " bu kod ise her veriden sonra ,(virgül) ve  boşluk (space) bırakmasını sağlıyor.Böylece verilerimiz Veri1, Veri2Veri3, Veri4şeklinde sıralanacaktır.Eğer bu işlemi 3"lü, 4"lü veya daha fazla bir rakam ile yapmak isterseniz "if i mod 2 = 0 " kodundaki 2 yerine yazdığınız rakamla belirleyebilirsiniz.Bu işlemi tablolu olarak yapmak isterseniz<------------------------------ Kodun Başlangıcı ------------------------------> i = 0Do while not Rs.Eof%> if i mod 2 then Response.Write ""end ifi = i + 1Rs.MoveNextLoop%><------------------------------ Kodun Bitişi ------------------------------>Kodunu kullanarak da yapabilirsiniz.
Ozan MakinaKapat