Arama Motoru yapmak
Arama Motoru yapmak Konular bölümünde kodların anlamını yazdım.Önce orayı okumanızı tavsiye ederim.db.mdb adında bir veritabanımız olsun ve içinde isimler adında bir tablo olsun.ısimler tablosunun içindede ID(AutoNumber) ve isim(text) adlarında 2 tane alanımız olsun.isimler adı altında frost ve lancelot gibi 2 tane isim olsun.şimdi form.html sayfamızı yapalım ki burdan aramak istediğimiz isimi yazacağız.form.asp------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------evet formumuz tamam siz bu sayfadan giriş yapacaksınız ve bir isim yazacaksınız.buda arabul.asp olsun-------------------------------------------------------------Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb")isim = request.querystring("isim")set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")sql = "select * from isimler where isim like "%" & isim & "%" "objRS.open sql,conn,1,3if objRS.eof thenresponse.write "Hiç kayıt bulunamadı."response.endelsedo while not objRS.eofresponse.write "Bulunan Sonuçlar"response.write ""response.write objRS("isim")objRS.movenextloopend if%>Veritabanımızda girdiğimiz isimleri bulan ve sıralayan basit bir uygulama.
TelcisanKapat