GET Yöntemi ile İşlemler
GET Yöntemi ile İşlemler Merhabalar.Bu yazımı yazarken Web üzerinde tüm programlama dillerinde önemli bir sırayı tutan Formlarla başlayacağım.Bildiğimiz üzere Formlar bir web sayfasından veri alıp o veriyi işlemeye yönelik durumlarda bize lazım olurlar.Formlarda genelde 2 yöntem kullanılır.Bunlardan biri POST diğeri ise GET yöntemidir.GET Yönteminin kullanım alanı POST"a göre biraz daha geniş olduğundan ilk olarak GET metodunu sonraki yazımda ise POST metodunu inceleyeceğiz.GET yöntemini basit bir şekilde ifade edersek örneğin bazı sitelerde gördüğünüz "index.asp?Adi=Alparslan&SoyAadi=SARAL" gibi adreslere çık sık rastlarsınız.Bu tür adresler GET yöntemi ile veri almaya yöneliktir.GET kelimesinin Türkçe karşılığı "almak" demektir.şimdi aşağıdaki örneği inceleyelim.<------------------------------- Kodun Başlangıcı -------------------------------> Dim strAdinizDim strSoyAdinizDim strMesajinizDim strDuzMesajIf Request.ServerVariables("QUERY_STRING") "" ThenstrAdiniz=Trim(Request.QueryString("Adiniz"))strSoyAdiniz=Trim(Request.QueryString("SoyAdiniz"))strDuzMesaj=Trim(Request.QueryString("Mesajiniz"))strMesajiniz=Replace(strDuzMesaj, VbCrlf, "" & VbCrlf)%>Formdan Gelen Bilgiler Adınız : Soy Adınız : Mesajınız : Else %> " method="GET">Adınız : Soyadınız : Mesajınız : Mesajınız<-------------------------------- Kodun Bitişi -------------------------------->Yukarıdaki örneği Web dizininize istediğiniz bir isim vererek .asp uzantısıyla kaydedin.Örn: form.asp.Daha sonra bu sayfayı çalıştırdığımızda formu doldurun ve gönderin gönderdiğiniz bilgiler sayfada karşınıza çıkacaktır.Ama GET metodunda bu bilgileri almak için illa bir form gerekli değildir adres satırına direk olarak "form.asp?Adiniz=Alparslan&SoyAdiniz=Saral&Mesajiniz=Mesaj" yazdığınızda da bilgiler sayfa da listelenecektir.GET metodu biraz anlattıktan sonra yukarıdaki kodu incelemeye başlayalım.Daha sonraki yazılar da geniş olarak anlatacağım fakat burda bir giriş yapmak istersek gördüğünüz gibi kodumuzun en üstünde "" satırı var.Bu satırı eğer kodumuzu VBScript (Visual Basic Script) ile yazıyorsak mutlaka belirtmeliyiz.ASP dosyalarının ilk satırı bu şekilde olmalıdır.Daha sonra gördüğünüz gibi "Dim" satırları ve karşılarında da bazı kelimeler var.Dim kelimesinin açılımı Dimensions yani Türkçe karşılığı değişkenler olarak tanımlanabilir.ıyi bir programcılıkta sayfa da belirttiğiniz değişkenlere mutlaka Dim değerini atamalısınız.Bu yazdığınız kodun hem daha komplike hem de daha işlevsel üstelik daha anlaşılır olmasını sağlar.Daha sonra "If" ile başlayan kodumuz var bunun karşılığına da herhangi bir QueryStringin olup olmadığını kontrol için "ServerVariables" atıyoruz ve buna da "QueryString" işlemini yapıyoruz.Burada eğer QueryString varsa gelen veriyi sayfanın yazdıran kısmı yani "If" kodundan başlayıp "Else" koduna kadar olan kısmı gösteriyoruz.GET metodunda gelen veriyi "QueryString" yani Sorgu ıfadesi"ne alarak onu geçici olarak hafızada tutyoruz daha sonra onu "" olarak sayfaya yazdırıyoruz."Else" kodundan sonra sayfanın kalan kısmı ise herhangi bir "QueryString" yoksa görünecek kısmı.Burda da alacağımız verilerin Formu için gerekli kodlar var."End If" kodumuz ise yukarıda açtığımız "If" kodunu sonlandırıyor.Kodu iyice incelediğinizde anlayacağınıza eminim fakat anlamadığınız noktaları "Forumlar" bölümümüzde sorarak cevaplarınızı bulabilirsiniz.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat