Felsefesel Bircilik
Felsefesel Bircilik Felsefesel BircilikGerçekliğin bölünmez bir bütün olduğunu savunan felsefe. Varlığın temelini tek gerçeklikte bulan ve bunu bilimsel verilere dayanarak ileri süren en gerçek felsefesel bircilik, eytişimsel özdekçilik öğretişidir.Eytişimsel özdekçi öğreti evrenin tüm olaylarını tek bir ilkeden, özdekten yola çıkarak açıklamakla felsefesel bircidir. Buna karsı evreni tek bir ideal ilkeden yola çıkarak açıklamaya çalışan düşüncecilik de felsefesel bircidir, ne var ki bu felsefesel bircilik bilimlerin gelişmesiyle her gün yalanlanmaktadır. Felsefesel DüşüncecilikDüşüncecilik felsefesi. Varlığın temelini düşünceye dayayan felsefesel düşünceciliğin en yüksek aşaması Hegel öğretisidir. Felsefesel düşünce kavramlarla dilegetirilir. Kavramlar, nesnel evrenden eylemsel işlemlerimiz ve duyularımızla elde ettiğimiz özdeksel verilerin ürünüdür. Ne var ki özdeksel veriler, bilincimizde kavramlaşınca nisbi bir bağımsızlığa kavuşurlar.Kavramlar tasarımlarımız ve varsayımlarımızda her an gerçekten kopabilirler, kendi kendilerinin amacı haline dönüşerek başıboş bir alanda ilerleyebilirler. Felsefesi düşüncecilik, özdeksel verilerden elde ettiğimiz felsefesel kavramların özdeksel gerçeklikten kopmaları sonucudur.Bizi yanılgılara götürebilecek olan bu kopma"yı önlemek için kavram"ı daima gerçek"le bağlı tutmak, pratik işlemlerimizle denetlemek gerekir. Bu denetimden yoksun bırakılan felsefesel düşünceye felsefesel düşüncecilik denir. Fransız MaddeciliğiXVIII. yüzyıl Fransız mekanik maddecilik anlayışı. Başta Denis Diderot olmak üzere Julien Offroy de la Mettrie ve Paul Henri Baron d"Holbach, Fransız maddecileri adıyla anılırlar. Fransız maddeciliği Descartes ve Locke kaynaklarından oluşmuştur. Descartes fiziğinde maddeciydi, maddedeki kendiliğinden yaratıcı gücü sezmiş ve özdeğin hareketini mekanik bir hareket olarak açıklamıştı.Fransız maddecilerinin mekanizmi de Descartes düşüncesinden gelmektedir. Fransız maddecilerinin ayırıcı niteliği, mekanikçi maddeci oluşları ve doğasal evrimi açıklayamamaları, maddeciliği toplumsal yaşama uygulayamamalarıdır. Bunlara karşı maddecilik savaşındaki ileri atılımları ve düşünceleriyle geniş toplulukları etkilemeleri çağlarına kendi damgalarını vurmalarının nedeni olmuştur."Dosdoğru ve yalın bir anlamda söylemek gerekirse XVIII. yüzyıl aydınlanma çağı Fransız felsefesi ve özellikle Fransız maddeciliği, mevcut siyasal kurumlara karşı, mevcut dine ve tanrıbilime karşı mücadele etmekle kalmadılar, fakat onun kadar XVII. yüzyıl metafiziğine karşı ve özellikle Descartes, Malebranche, Spinoza ve Leibniz"inki olmak üzere her türlü metafiziğe karşı, açıkça ve uluorta mücadele ettiler. XVII. yüzyıl metafiziği, Fransız maddeciliğine alanı bırakmak zorunda kaldı. Maddecilik, Büyük Britanya"nın çocuğudur. Fransız maddeciliğiyle İngiliz maddeciliği arasındaki ayrım, iki ulus arasındaki ayrımdır. Fransızlar, İngiliz maddeciliğine ruh, et ve kan, söz güzelliği kattılar. Ona yoksun bulunduğu heyecanı ve zarafeti verdiler, onu uygarlaştırdılar".
Ozan MakinaKapat