XMLHTTP
XMLHTTP XMLHTTP ile başka sayfalardan bilgileri alırız.Bu aldığımız bilgileri kendi sayfamızda sıralattırma yapabiliriz.XMLHTTP için örnek kod vermek gerekirsestrURL = "http://www.domain.com/sayfa.asp"Dim objXmlHttp Set objXmlHttp = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")objXmlHttp.Open "GET" , strURL , falseobjXmlHttp.sEnd strHTML = objXmlHttp.ResponseText Set objXmlHttp = Nothingresponse.write strHTML%>Bu kod yeterli olur.Bu kod ile en üstte yazılmış adresdeki bütün sayfanın içeriğini alır.Fakat bu alınan veri çok karışık bir şekilde ekrana yansır.Bu yüzden alınan veri ayıklandıktan sonra ekrana yansıtılır.Bu ayıklama işlemlerini ise split,Instr,mid,left,right gibi bir önceki konumuzda anlatmış olduğumuz nesneleri kullanarak yapabiliriz.Kod ile yakında NTVMSNBC.COM"dan haberleri listelettirmeyi uygulamalı olarak yayınlayacağız.
TelcisanKapat