Rastgele Veri
Rastgele Veri Bu kısa uygulamada ASP ile Randomize nesnemizden faydalanarak rastgele ürettiğimiz sayı ile veritabanından kayıt alacağız.Bu rastgele kayıt almak demek oluyor.Bunun için şöyle bir kod kullanılacak :Set vt = Server.CreateObject("ADODB.Connection")vt.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("Veritabanim.mdb")set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")sql = "select * from tablo"rs.open sql,vt,1,3Randomizerastgele = Int((Rnd*Rs.RecordCount)+0)Rs.Move(rastgele) Response.write Rs("isim")%>Açıklama : Veritabanınındaki, tablo adında"ki tablodan rastgele oluşturulmuş sayı ile çarpma işlemi yapılarak bir kayıt seçilmiş oluyor.Bu uygulamanın test gösteriminde veritabanımızdaki rastgele bir script ismi alıp ekrana yazdırılıyor.
Ozan MakinaKapat