Veritabanı Tablo İşlemleri
Veritabanı Tablo İşlemleri Merhaba, bu yazıda ASP kodları kullanarak Access veritabanı oluşturmayı, veritabanı içerisine tablo oluşturmayı, veritabanı silmeyi ve veritabanında bulunan tabloyu silmeyi anlatacağım.Veritabanı oluşturmaVeritabanı oluşturmak için ADOX nesnesi kullanılmaktadır. ADOX nesnesi oluşturup veritabanımızı oluşturacak kodları yazalım;Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")objADOX.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& Server.MapPath("db/Dosyaadı.mdb") &"; Jet OLEDB:Engine Type=5;"Set objADOX = Nothing %>İlk olarak ADOX nesnesini oluşturup, veritabanının oluşacağı yeri ve veritabanı ismini belirttik. Burada kalın yazılan yolu veritabanınızın oluşmasını istediğiniz yer ile değiştirin. Kodları asp şeklinde kayıt edip çalıştırdığınızda yeni veritabanınız belirttiğiniz klasöre oluşacaktır. Kullandığımız koddaki Engine Type = 5 bölümü Access 2000 veri tabanı biçimini ifade etmektedir. Diğer veritabanı türleri;Engine Type = 5 // Access 2000Engine Type = 4 // Access 95Engine Type = 3 // Access 2.0Engine Type = 2 // Access 1.0Veritabanı oluşturmak için en mantıklısı Access 2000(Engine Type 5) türünü kullanarak oluşturmaktır.Tablo EklemeTablo eklemek için ilk önce bağlantı nesnemizi oluşturalım;Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/veritabanıadı.mdb")%>Bağlantı kodlarını oluşturduk. Tablo eklerken kullanacağınız kod şu şekildedir:objConn.Execute("Create TABLE TabloAdı (Değer1 AlanTürü, Değer2 AlanTürü)")objConn.Close : Set objConn = Nothing%>Bu şekilde veritabanına tablo ekleyebilirsiniz. ASP ile tablo eklerken kullanabileceğiniz alan türleri ve anlamları şunlardır;AutoIncrement = Otomatik SayıTEXT = MetinMEMO = NotNUMERIC = SayıDATETIME = Tarih/SaatBIT = Evet/HayırVeritabanı için örnek bir tablo hazırlayalım;objConn.Execute("Create TABLE tblDeneme (ID AutoIncrement, Baslik TEXT, Icerik MEMO)")%>Gördüğünüz gibi tek satırlık kod ile veritabanınıza tablo ekleyebiliyorsunuz. Kodları çalıştırdığınızda veritabanınıza tblDeneme adlı tablo oluştuğunu göreceksiniz. Bu tablonun sütunları ve biçimleri şu şekilde olacaktır:ID : Otomatik SayıBaslik : MetinIcerik : NotBu şekilde ASP kodları ile veritabanı oluşturabilir ve veritabanına tablo oluşturabilirsiniz. Bu işi form kullanarak otomatik hale de getirebilirsiniz (örneğin formdan bilgi alıp ona göre veritabanı/tablo oluşturmak ya da querystring ile adres satırından gelen isme göre veritabanı oluşturmak gibi). ASP ile veritabanı ve tablo oluşturabildiğiniz gibi, veritabanı ve tabloları da silebilirsiniz.Tablo SilmekTablo silmek için DROP Table SQL sözcüğü kullanılır. Tablonun içindeki veriler dahil tabloyu tamamen siler. Kullanımı şu şekildedir:Kodu çalıştırdığınızda tblDeneme adlı tablonun verileri dahil tamamı silinecektir.Veritabanı SilmekVeritabanı silmek için, FSO kodu kullanabilirsiniz.Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")objFSO.DeleteFile "dosya yolu/dosyaadı.mdb"%>Örnek : Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")objFSO.DeleteFile "C:Inetpubwwwrootdatabase.mdb"%>Kodu çalıştırdığınızda, belirtilen yoldaki veritabanı silinecektir.
Ozan MakinaKapat