ASP Eğitimi Ders 4
5 Derste ASP Eğitimi Ders 4

Radio ButonlarıKullanıcıdan mutlaka bir tercih belirtmesini istediğimiz durumlarda kullanılır. Kullanıcıya seçmesini istediğimiz seçenekler sırasıyla sunulur ve bunlardan yanlızca bir tanesini seçmesi istenir. En iyi örnek yan tarafta gördüğünüz anketdir.Şimdi örneğimizin ilk sayfasını yapalım.

Lütfen siteme verdiğiniz puanı giriniz.

20406080100

Şimdi de kullanıcı seçeneğini seçtikten sonra butona bastığın da gelecek olan sayfayı yapalımpuan=request.querystring("puan")select case puancase "20" response.write("20 puan verdiniz niçin bu kadar az.")case "40" response.write("40 puan verdiniz niçin bu kadar az.")case "60" response.write("60 puan verdiniz iyi saolun.")case "80" response.write("80 puan verdiniz Teşekkürler")case "100"response.write("100 puan verdiğiniz için çok saolun.")end select %>Verdiğiniz puan ne olursa olsun katıldığınız için TeşekkürlerCheckbox Aynı radio butonları gibidir Kullanıcıya seçenekler sunulur ve bunlardan birini birkaçını hepsini yada hiçbirini seçmesi istenir .Hemen bir örnek yapalım.

Sitemde en çok girdiğiniz bölüm hangisidir.

ASPHTMLFLASHJAVASCRIPTPROGRAMLAMAŞimdi de ikinci sayfamızı yapalımSeçtiğiniz bölümlerif request.form("html")="on" then response.write("HTML") end ifif request.form("flash")="on" then response.write("FLASHL") end ifif request.form("java")="on" then response.write("JAVASCRIPT") end ifif request.form("prog")="on" then response.write("PROGRAMLAMA") end if%>Verdiğiniz Bilgiler için Teşekkürler.
Ozan MakinaKapat