ASP Eğitimi Ders 2
5 Derste ASP Eğitimi Ders 2

Response.clearSunucu eğer çalışma zamanın da bu deyime rastlarsa o zamana kadar tampon bellekteki saklanan bütün bilgiler silinir. Response.buffer=true%>Bu satır sunucunun hafızasında saklanan ilk satırresponse.clear%>bu satır ise tampon hafızadaki bilgiler silindikten sonra gönderildiResponse.EndResponse.flush metodunun tam tersidir sunucu bu satırı gördüğünde sunucu işlemlerini durdurup o zamana kadar olan tampon hafıza değerlerini browser"a gönderir ve Çalışmasını durdurur. Response.buffer=true%>Bu yazıdan sonraki yazılar gözükmeyecek çünkü sunucu bu satırdan sonraki response.end stırında çalışmasını durduracakresponse.end%>İşte bu yazı hiçbir zaman Gözükmeyecek.

Request.QuerystringASP teknolojisinde çok kullanılan ifadelerden bir diğeri de Request.Querystring dir. Bu deyim bir sayfadan başka bir sayfaya değişken yada değişkenler taşınmasını sağlar. tagı arasında yazılan ve Response.redirect ile yönlendirilen diğer sayfaya değişkenler taşımayı sağlar. equset.Querystring ile bir sayfadan diğer sayfaya değişken aktarmanın genel kullanımı şu şekildedir.bu linke basıldığında yonlendirilecek sayfa açılacak ve ad,yas isminde iki değişken sayfaya geçirilecek işte bu değişkenler Request.Querystring deyimi sayesinde başka bir değişkenin içerisine aktararak kullanılır. Hemen bir örnek Yapalım bu linke basıldığında diğer sayfa değişkenler aktarılacak Şimde ikinci sayfamızı yapalımad=request.querystring("ad")yas=request.querystring("yas")%>Bir önceki sayfadan gönderilen değerlerAD=YAS=Request.querystring de Form kullanımıBunun diğer request.querystring ile hiçbir farkı yok sadece bunda değişkenler form elemanlarını kullanarak göndeririz. bir örnekle açıklayalım İsminiz :   Burada dikkat etmemiz gereken değişkeni taşıyacağımız textboxun simiÇünkü bir diğer sayfamız da değişkeni kullanabilmek için texboxun namesini bilmemiz gerekir. Şimdi ikinci örneği yapalım Response.write("Merhaba : " & Request.querystring("isim") & "")%>

Ozan MakinaKapat