Browser , Sistem , İp Bilgileri
Browser , Sistem , İp Bilgileri (tr) Bu kod ile ziyaretçilerinize browser, ip ve sistem bilgilerini gösterebilirsiniz.Kodu .asp sayfası olarak kayıt ettikten sonra çalıştırmanız yeterli.********************************************************ua = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT" ) os = Request.ServerVariables("HTTP_UA_OS" ) If  InStr(ua, "MSIE" )  Then      If  InStr(ua, "MSIE 5." )  Then            Browser = "Microsoft Internet Explorer 5.x"     ElseIf  InStr(ua, "MSIE 4." )  Then            Browser = "Microsoft Internet Explorer 4.x"     ElseIf  InStr(ua, "MSIE 3." )  Then            Browser = "Microsoft Internet Explorer 3.x"           If  InStr(ua, "MSIE 3.02" )  Then                Browser = "Microsoft Internet Explorer 3.02"           End  If       Else            Browser = "Microsoft Internet Explorer"       End  If ElseIf  InStr(ua, "Mozilla" ) and  InStr(ua, "compatible" ) = 0  Then      If  InStr(ua, "Mozilla/4" )  Then            Browser = "Netscape Navigator 4.x"     ElseIf  InStr(ua, "Mozilla/3" )  Then            Browser = "Netscape Navigator 3.x"       Else            Browser = "Netscape Navigator"       End  If End  If If  InStr(ua, "Windows 95" ) or  InStr(ua, "Win95" )  Then      System = "Windows 95" ElseIf  InStr(ua, "Windows 98" ) or  InStr(ua, "Win98" )  Then      System = "Windows 98" ElseIf  InStr(ua, "Windows 3.1" ) or  InStr(os, "Win16" )  Then      System = "Windows 3.x/Windows NT 3.x" ElseIf  InStr(ua, "NT" ) or  InStr(oa, "NT" )  Then      System = "Windows NT" ElseIf  InStr(ua, "Mac" )  Then      System = "Mac"     If  InStr(ua, "PowerPC" ) or  InStr(ua, "PPC" )  Then            System = "Mac PPC"     ElseIf  InStr(ua, "68000" ) or  InStr(ua, "68K" )  Then            System = "Mac 68K"       End  If ElseIf  InStr(ua, "X11" )  Then      System = "UNIX" End  If %> 
Ozan MakinaKapat