XML İle Sayısal Loto (tr)
XML İle Sayısal Loto (tr) Bu kod ile Millipiyango.gov.tr adresinden güncel sonuçları alabilirsiniz.Kodları aynen .asp dosyası olarak kayıt yaptıktan sonra çalıştırabilirsiniz.********************************************************bugun=Date() " döngünün baslayacagi tarihi aliyoruz. Sayisal loto için Cumartesi olmasi gerekiyor tarih="07/07/2001" tarih=cDate(tarih) "bugüne gelene kadar döngüde 7 gün ekleyerek döngü tamamlaniyor do  tarih=dateAdd ("D" ,7,tarih)  Loop  While tarih"Çikan tarih bir cumartesi olacagi için 1 hafta çikariyoruz tarih=DateAdd("D" ,-7,tarih) tarih=Replace(tarih,"." ,"/" ) yil=Year(tarih) ay=Month(tarih) If  Len(ay)ay="0" &ay End  If gun=Day(tarih) If  Len(gun)gun="0" &gun End  If "tarihi millipiyangonun sitesinde sayisal loto bölümünün alinacagi uzamtiya atamasi için çeviriyoruz zaman=yil&ay&gun %>On Error Resume  Next  "Bilgiyi alacagimiz sayfa"nin adresini yaziyoruz. adres = "http://www.millipiyango.gov.tr/loto/data/" &zaman&".shtml" Set  StrHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" ) "XMLHTTP bileseni oldugunu belirtiyoruz StrHTTP.Open "GET" ,adres,  false  StrHTTP.SEnd "Kodlari degiskene gönderiyoruz GETHTTP = StrHTTP.Responsetext  Set  StrHTTP =  Nothing  bilgi = GETHTTP   "Bilgiyi getirmesini istiyoruz. "Bilginin baslayacagi kod asagida   haftasi=InStr(1,bilgi,"Hafta" ) " top numaralari teker teker aliniyor   topno1=Mid(bilgi,haftasi+34,2) topno2=Mid(bilgi,haftasi+64,2) topno3=Mid(bilgi,haftasi+95,2) topno4=Mid(bilgi,haftasi+125,2) topno5=Mid(bilgi,haftasi+156,2) topno6=Mid(bilgi,haftasi+186,2)   "tarihi yazdirmak için önceki formati geri çeviriyoruz yil1=Left(zaman,4) ay1=Mid(zaman,5,2) gun1=Right(zaman,2) tarih1=gun1&"." &ay1&"." &yil1 %>bundan sonraki kod sayisal lotonun yazdirildigi tablo istediginiz gibi degistirebilirsiniz tarih 1 sayisal loto çekilis tarihi topno1 - 6 ya kadar top numaralari top.gif ise koyacaginiz top resmi Sayisal Loto        
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat