Simple ASP Daily Hit Counter (ing)
Simple ASP Daily Hit Counter (ing) Günlük hit sayısını gösteren basit bir uygulama.Kodu .asp uzantılı olarak kayıt yaptıktan sonra sayfalarınıza include ederek kullanabilirsiniz.**************************************************************    Dim  x, y, temp, serv, D, hits    x =  Trim(day(date()))    D = Application( "serv" )        If  D = x  Then    Application( "hits" ) = Application( "hits" ) + 1    Else        Application( "hits" ) = 1        End  If    y = x    temp = y    Application( "serv" ) = temp    %>    Bugün ki hit sayısı:
Efe KuluçkaKapat