Ferhad Paşa Camii, Banyaluka
Ferhad Paşa Camii, Banyaluka Ferhad Paşa Camii, Bosna-Hersek"in iki siyasi biriminden biri olan Sırp Cumhuriyeti"nin fiilî başkenti Banyaluka"da bulunur. Bosna Sancak Beyi Ferhad Paşa adına 1579 tarihinde Mimar Sinan"ın adı bilinmeyen bir öğrencisi tarafından yapılmıştır. Klasik dönem Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtır. 7 Mayıs 1993 tarihinde, Banyaluka"daki diğer camiler gibi Sırplar tarafından yıkılmış ve sahası buldozerlerle temizlenmiştir. Yeniden inşa edilmesi söz konusu olmakla beraber, Sırpların fiilî hâkimiyetindeki Banyaluka şehrinde buna teşebbüs edilmesi bile ciddi gerilimlere yol açmıştır.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat