Display files within a directory
Display files within a directory (ing)

Belirtilmiş klasör içindeki dosyaları FSO ile listeleme yapan bir uygulama.Dosyaların ismi ve boyut"u sıralanmakta.Kodu .asp uzantılı olacak şekilde kaydedip çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Files Uploaded By Visitors of the site     i  = 0    kk = 0    response.write "Files"    response.write "No.   Size           File Name

"        Set  objfilesysob1 = server.createobject("scripting.filesystemobject")        set  colfoldername1 = objfilesysob1.getfolder("C:/inetpub/wwwroot")        set  vfiles1 = colfoldername1.files            for  each vfileitem1  in  vfiles1            kk =  Left(vfileitem1.name, (Len(vfileitem1.name) - 0))                if  vfileitem1.size 0  then                                        i = i+1                    if  i                     response.write "  " "align back the listing                end  if            response.write "" & i & "  " &  round(vfileitem1.size/1024, 0) & "KB"                if  (vfileitem1.size/1024)                     response.write "  " " these are  to  keep the columns aligned                end  if                if  (vfileitem1.size/1024)                     response.write "  "                end  if                if  (vfileitem1.size/1024)                     response.write "  "                end  if            klump = vfileitem1.name            klump =  Replace(klump, " ", "%20", 1, -1, 1)            response.write "   " &  kk & "" " this displays a link  to  the site/ftp...in this case, mines is ftp        end  if    next%>

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat