TCP / IP Komutları
TCP / IP Komutları

S:A;TCP/IP, ciddi anlamda ilk olarak DARPA(Defensive Advanced Research Projects Agency/Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı bir Ar-Ge kuruluşu) tarafından geliştirilen ARPANet ’te kullanıldı. ARPANet, bir savaş sırasında askeri bilgisayar ağının sunucusu vurulduğu zaman ne olur düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Ağın tek bir sunucuya bağımlı olmamasını isteyen araştırmacılar, sonuçta sunucusuz (ya da ağdaki her bilgisayarın sunucu olduğu) bir ağ modeli geliştirdiler. Bu ağda kullanılan haberleşme protokolü TCP/IP idi. Zamanla ARPANet fikrinden etkilenen üniversiteler, (ki bunların başında UNIX’i geliştiren Berkeley Üniversitesi gelir) kendi ağlarını oluşturmaya başladılar. Günün birinde ABD hükümeti bu ağları tek çatı altında toplamaya karar verdi ve NSFNet ortaya çıktı. NsfNet’i ise BitNet ve İnternet takip etti.NEDİR TCP/IPTCP/IP aslında bir tek kavram değil. TCP (Transfer Control Protocol) ve IP(Internet Protocol) isimli iki haberleşme protokolünün birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavram. TCP/IP protokolünün temel görevi, iki bilgisayar arasındaki veri iletimini sağlamaktır. Bunun yanında bu protokol iletim sırasında oluşabilecek hataları da telafi etmek zorundadır. Ayrıca bu protokoller işletim sistemine veya kullandığınız donanıma bağımlı olmamalıdır.IP- İNTERNET ADRESLERİHer ağda olduğu gibi, İnternette de ağa bağlı tüm makinelerin kendilerina has bir tanımlaması olmalıdır. Böylece bir bilgisayardan diğerine ulaşmak mümkün olacaktır. İnternet adresleri (IP numaraları) "noktalı ondalık (Dotted Decimal)" diye adlandırılan bir yapıya sahiptir. Her adres 4 bayttan oluşur. Her baytın arasına bir nokta konur. Örneğin 193.140.1.1 gibi. Her bir ondalık değer 0 ile 255 arasında değişir. Tek bir makinedeki farklı arabirimler için aynı IP adresi kullanılabilir ama genelde her arabirim kendi IP numarasına sahiptir.İnternet üzerinde üç adres türü tanımlıdır. Avrupa’da bu adreslerin dağıtımı RIPE (Réseaux IP Européens) tarafından yapılır. RIPE’den alınan bu adresler, daha sonra o bölgenin ağ yöneticisi tarafından bölünür ve dağıtılır. Bu işleme "subnetting" adı verilir. Böylece sınırlı sayıdaki IP adreslerinin etkin bir şekilde kullanımı ve dağıtımı sağlanmıştır.Adres türleri ise şunlardır:A SINIFI ADRESLER:Adresin ilk baytı 1 ile 126 arasındadır. Bu tür bir adresle 2^24 adet bilgisayar subnet edilebilir. Toplam 126 adet A sınıfı adres vardır.B SINIFI ADRESLER:Adresin ilk baytı 128 ile191 arasındadır. Bu tür bir adresle subnet edilebilecek bilgisayar sayısı 65534 adettir.C SINIFI ADRESLER:Adresin ilk baytı 192 ile 223 arasındadır. Bu tür bir adresle de 254 bilgisayar subnet edilebilir.Dikkat ettiyseniz 127 ile başlayan IP adreslerinden bahsetmedik. Bu IP bloğu, yerel tanımlamalar için ayırılmıştır. Örneğin benim kullandığım bilgisayar, kendi kendisiyle haberleşirken 127.0.0.1 adresini kullanır. Bunun dışında bazı adresler de yerel ağlar için rezerve edilmiştir. Linux-Net3-Howto dökümanından bu adresleri öğrenmeniz mümkündür. Bu dökümanları da http://linux.org.tr adresinde bulabilirsiniz.A ve B sınıfı adreslerin tamamı şu anda dağıtılmıştır. C sınıfı adreslerde de alarmlar çalmak üzere. Bu yüzden IPv6 ya da IPNG gibi yeni protokoller geliştiriliyor.Bir IP numarası iki kısımdan meydana gelir. İlk kısım ağ adresidir. Adresin sınıfına göre 1, 2 veya 3 bayt uzunluğundadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, A sınıfı 110.23.44.234 numaralı bilgisayarın ağ adresi 110 dur. Geriye kalan 23.44.234 ise düğüm adresi olarak adlandırılır. B sınıfı 130.140.23.5 numaralı bilgisayarın ağ adresi 130.140, C sınıfı 194.27.94.111 numaralı bilgisayarın ağ adresi ise 194.27.94 tür.IP- DOMAIN NAMEFarkettiğiniz gibi bu 4 baytlık adresleri akılda tutmak oldukça zor. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için Alan Adı (Domain Name) denen bir adresleme yöntemi kullanılır. Bu yöntemde her bir IP için bir alan adı atanır. Alan adları da IP numaraları gibi hiyerarşik bir yapıdadır. Örneğin yildiz.edu.tr alan adını ele alalım. Bu adres .tr alanındaki .edu alt ağının yildiz isimli bilgisayarını gösterir. benzer şekilde ece.yildiz.edu.tr de .tr alanındaki .edu alt ağının .yildiz alt ağındaki ece isimli bilgisayarı gösterir. Burada ece host adı, yildiz.edu.tr de domain adı olarak nitelendirilir. Peki, browserimiz bu alan adlarını IP numaralarına nasıl çeviriyor? Sırf bu işle görevli Alan Adı Sunucuları (Domain Name Server) kurulmuştur. Teorik olarak İnternete bağlı her bilgisayar Alan Adı Sunucusu olarak çalışabilir. Örneğin ben sık kullandığım adreslerin IP numaralarını kendi makinemde tanımlayarak bağlantı hızımı biraz olsun arttırabiliyorum. Windows için de benzer çözümler mevcut.PEKİ TCP?Gördük ki, IP ile iki bilgisayar ağ üzerinde birbirlerini bulup haberleşebiliyorlar. O zaman TCP neden kullanılır? IP, yalnızca temel ağ işlemlerini gerçekleyebilir. IP katmanı sadece bir pakedin nereden çıkıp nereye gideceği ile ilgilenir. TCP ise kullanıcı arabirimi-ağ arasındaki iletişimi sağlar. Ayrıca TCP ile hata düzeltme işlemleri de yapılabilir. TCP nin bir özelliği de paketleri sıraya koymaktır. İki bilgisayar arasındaki veri iletimi sırasında bazı sebeplerden dolayı yola daha önce çıkan bir paket, hedefe diğer paketten daha geç ulaşabilir. Bir örnek verecek olursak, A bilgisayarının B bilgisayarına "merhaba" mesajını iki paket olarak ilettiğini düşünelim. İlk paket şuna benzeyecektir: (IP başlığı, "mer"). İkinci Paket ise (IP başlığı, "haba") olsun. Şimdi, önümüzde 3 farklı durum mevcut, a) paketler veri kaybı olmadan sıralı olarak karşıya ulaşır. Burada sorun yok. b)paketler veri kaybı olmadan ama sırasız olarak ulaşır. İşte ilk sorun. Karşıdaki makine mesajı "habamer" olarak algıladı.c)paketlerde veri kaybı var. Bilginin ne kadarının elimizde olduğu belli değil. Hatta tüm paketler kayıpsa böyle bir transferin olup olmadığını bile bilmiyoruz. İşte TCP bu tür kontrolleri sağlıyor. TCP, paketleri sıraya sokuyor, eksik veri geldiğinde gönderen bilgisayarı uyararak veriyi tamamlıyor.DİĞER PROTOKOLLERİnternet üzerinden iletişim için tek başına TCP/IP yeterli değil. Bazı özel iletişim yöntemlerinin de kendilerine has protokolleri var. Bunlar arasında en yaygın olanlar TELNET, HTTP, FTP ve SMTP. Tüm bu protokollerde hedef makineye ulaşan paketlere ulaşabilmek için port adı verilen sanal kanallar kullanılır.TCP / IP Komutları ping komutu: -------------------------------------------- ping 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder ping client98 ping -a 192.168.0.2 ===> ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder. "-a" parametresi ile ipdeki bilgisayarin adresi görüntülenir. ping -a -n 20 192.168.0.2 ===> -n parametresinin yanindaki deger kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir. -------------------------------------------- pathping ===> bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğayıp uğamadığı kontrol edilir. -------------------------------------------- ipconfig ===> bilgisayarin agdaki ip adresini gösterir. ipconfig /all ===> bilgisayarin agdaki ip adresini ve bir çok ekstrayi gösterir. ipconfig /all >egemen.txt ===> dökülen tüm bilgiyi egemen.txt dosyası içine atar. ipconfig /release ===> bilgisayarin agdaki ipsini birakir ipconfig /renew ===> bilgisayarin agdaki ipsini yeniler. yenileme islemi sirasinda ilk önce "release" , sonra "renew" islemi uygulanir ipconfig /registerdns ===> bilgisayarı adını ve ipsini DNS e kaydetmek için kullanılır. ipconfig /flushdns ===> Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler,Cache belleği boşaltır.(Sorun Çözmek için kullanılır) ipconfig /displaydns ===> Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client"ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar. -------------------------------------------- arp -a ===> cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eger 2 dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler. eger 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur. arp -a 192.168.0.2 ===> arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad ===> ip çözümlemesi içinde, ip si verilen bilgisayarin "mac" adresini sabitler. cache de sürekli kalir, silinmez. -------------------------------------------- net use ===> bilgisayardaki map leri gösterir. net use h: \\client98\c ===> client 98 bilgisayarin C sini H olarak map eder. net use h: \\192.168.0.2\c$ ===> ipsi verilen bilgisayarin gizli admin sharini h olarak map eder. net use /delete h: ===> h mapped drive i siler. net use lpt1: \\server\ibm /persistent:yes ===> kalıcı printer bağlantısı sağlar. -------------------------------------------- netstat ===> bilgisayara yapilan baglantilari gösterir. -------------------------------------------- nbtstat ===> TCP/IP üzerinde NetBIOS API ile ilgili verilerin gösterilmesini sağlar.Netbios isim tablosunun hem kullandığınız(local) bilgisayar için hemde network üstündeki diğer bilgisayarlar(remote) için gösterilmesini sağlar. nbtstat -RR ===> Eğer komutu bir WINS client üzerinde çalıştırıyorsanız, WINS Client"ı WINS server üzerinde yer alan kendine it kayıtları önce silecek; sonra tekrar kayıt ettirecektir.(Sorun çözmek için kullanılır) (daha fazla bilgi için Murat Bayraktar ın MCSE kitabına bak) -------------------------------------------- tracert 131.107.10.1 ===> Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir.Bu sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir. Bu komut ile hedef bilgisayar ve sizin aranızdaki en yakın ve en kısa yolu belirleyen router ların bir listesi gösterilmiş olur. tracert [-d][-h Maksimum Hop sayısı][-J Hot Listesi][-w Timeout Süresi][Hedef isim] (daha fazla bilgi için Murat Bayraktar ın MCSE kitabına bak) -------------------------------------------- route print ===> Routing table döker. -------------------------------------------- net helpmsg 52 ===> hata kod larının açıklamasını döker. -------------------------------------------- net view ===> net view \\192.168.0.2 ===> ip si yazilmis bilgisayarin paylastirilmis nesnelerini gösterir. net view \\client98 ===> ismi yazilmis bilgisayarin paylastirilmis nesnelerini gösterir. net share ===> bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve klasörleri gösterir. net share hoop=f:\hoop ===> f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop klasörünü yine aynı isimle share eder. -------------------------------------------- hostname ===> bilgisayarin ismini gösterir. %username% ===> bilgisayari logon olan kullanici ismidir. %systemroot% ===> isletim sisteminin kuruldugu klasördür. %userprofile% ===> -------------------------------------------- net time \\192.168.0.2 ===> ip si girilmis olan bilgisayarin tarih ve saatini gösterir. net time \\client98 ===> ismi girilmis olan bilgisayarin tarih ve saatini gösterir. net time \\client98 /set /y ===> ismi verilmis bilgisayarin tarih ve saatine göre, kullandigimiz makineyi ayarlar. -------------------------------------------- convert c: /fs:ntfs ===> C sürücüsünü NTFS sisteme dönüstürür. Içindeki bilgiler silinmez. -------------------------------------------- net help command ===> net komutuna bagli tüm komutlarin açiklamasini görüntüler. -------------------------------------------- secedit /refreshpolicy user_policy ===> Poliçelerde yapılan değişikliklerin kullanıcı bazında hemen devreye girmesi için kullanılır secedit /refreshpolicy machine_policy ===> Poliçelerde yapılan değişikliklerin bilgisayar bazında hemen devreye girmesi için kullanılır secedit /refreshpolicy user_policy /enforce ===> Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar. secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce ==> Poliçe değişikliklerinin hemen devreye girmesi için zorlar. -------------------------------------------- nslookup ===> DNS in doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. nslookup komutu girilir ve ardından: ls -t SRV mcseankara.com (SRV kayıtlarını kotrol eder) ls -t SRV mcseankara.com > egemen.txt (SRV kayıtlarını egemen.txt dosyasının içine atar ve bu 24 kayıt olmalı) 192.168.0.1 (reverse lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder) egemen.mcseankara.com (forward lookup ın çalışıp çalışmadığını kontrol eder) exit ile çıkılır. -------------------------------------------- dcpromo ===>active directory manuel kurulumu için kullanılır dcpromo /answer:c:\promotec.txt ===>active directory otomatik kurulumu için kullanılır -------------------------------------------- csvde -i -f ekle.txt ===> active drirectory içine ekle.txt içinden sadece kullanıcı ekler (virgül ile ayrılmış) ldifde -i -f ekle.txt ===> active drirectory içine ekle.txt içinden kullanıcı ekler, siler, düzeltir (satır ile ayrılmış) csvde -f egemen.txt ===> active directory kaydını egemen.txt dosyasına virgülle ayrılmış şekilde döker ldifde -f egemen.txt ===> active directory kaydını egemen.txt dosyasına satır satır ayrılmış şekilde döker -------------------------------------------- jetpack dhcp.mdb temp.mdb ===> DHCP veritabanını indexler, düzenler, boş astırları kaldırır, ufaltır,(komutu kullanmadan önce DHCP servisini durdurmalısınız) netsh ===> Bu komut sayesinde DHCP,WINS,DNS serverları komut satırından yönetebiliyorsunuz. netsh> help ===> nasıl kullanacağınız hakkında buradan bilgi alabilirsiniz -------------------------------------------- terminal server yüklü bilgisayarda mode "excute mode" olarak değişir. Program yükletmez. run > change user /install (install mode devreye girer) run > change user /execute (execute mode devreye girer)

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat