Internet Access Monitor Pro ile ISA Monitoring
Internet Access Monitor Pro ile ISA Monitoring Internet Access Monitor Pro ile ISA Monitoring

S.a

ISA server üzerindeki loglar kullanılarak, kendi istediğimiz kriterleri belirterek, daha etkin raporlama yapmamıza yardımcı olan bir program bulunmaktadır. Bu program sayesinde kullanıcı, ip, protocol ve servis bazında daha özel raporlar çıkarmamız mümkün olacaktır. Öncelikli olarak programın kurulumu ile başlamalıyız. Dikkat edilecek olan husus programın mutlaka ISA server üzerine kurulması gerektiğidir. Aksi taktirde kurulum işlemi gerçekleşmeyecektir.

Kurulum için iamisa_pro.exe çalıştırılır ve kurulum dili söylenir.

Lisans anlaşması, kurulum yeri seçildikten sonra program çalıştırılır.

Program çalıştırıldıktan sonra ilk yapılacak işlem konfigurasyon yapmak olacaktır.

Rapor çıkarmak için yararlanılacak log seçilir. Bu log ISA serverın topladığı loglardır.

Raporlar sunulurken çıktı tipinin nasıl olacağı belirlenir.

Logların import işlemi gerçekleştirilir.

İmport işleminin sonunda hangi loglardan yararlanıldığına dair import.log isimli bir log dosyası oluşturur.

İşlemin sonunda hemen raporu oluşturabiliriz ya da oluşturacağımız raporu filtrelemek için seçim yapabiliriz.

İşlemin sonunda aşağıdaki gibi bir rapor sunulur. Bu raporda gelen, giden ve toplam trafiğin yanında, toplam yapılan istek sayısı ve yüzdesi sunulmaktadır. Rapor istenildiği taktirde tarih aralığı belirtilerek yeniden oluşturulabilir.

Raporda daha fazla ayrıntı istenildiği takdirde “report section” kısmından istenilen ayrıntı listelenebilir.

Rapor kullanıcılara göre de çıkartılabilir. Report kısmından “By Users” seçilip listeden istenilen kişi veya kişilere ait ayrıntılı bir rapor çıkarılabilir. Raporun kişisel bazda çıkarılması o kullanıcının hangi bilgisayarları kullanarak oluşturduğu giden, gelen ve toplam trafiği hakkında bilgilenmemizi sağlayacaktır.

Raporun ip bazlı çıkartılmasını da isteyebilirsiniz. Böylece seçilen ip ve ip lerden kimlerin çıkış yaptığını, giden, gelen ve toplam trafiğine bakmış olursunuz. Yapılması gereken işlem Report tan “By IP Address” i seçip daha sonra listeden istenilen ip veya ipleri işaretlemek olacaktır.

ISA aracılığı ile hangi servislerin kullanıldığını ve kimlerin bu servisleri kullandığını görmek mümkün olacaktır. Böylece email, vpn, http/https gibi servislerin kimlerin kullandığı ve total trafiklerini izlemek mümkün olacaktır. Yapılacak işlem Report’tan “By Services” i seçip listeden istenilen servis veya servisleri seçmek olacaktır.

Raporun kullanılan protokollere göre hazırlanmasını isteyebilirsiniz. Böylece ISA aracılığı ile kullanılan protokollerin hangileri olduğunu, kimlerin bu protokolü kullandığı ve toplamda kullanmış olduğu trafiği görmüş olacaksınız. Yapılacak işlem Report’tan “By Protocol” seçip, listeden istenilen protokol veya protokolleri işaretleyip raporun hazırlanmasını sağlamak olacaktır.

Sonuç olarak şunu söylemek gerekir; ISA Serverın çıkarmış olduğu rapora alternatif olarak çok daha ayrıntılı bir şekilde filtreleme yapmanızı sağlayacak bir araç kullanmanız gerekiyorsa Internet Access Monitor Pro bu isteklerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Ayrıca sizin o anda istediğiniz kriterlere göre raporu anında sunması ekstra bir avantaj olmaktadır.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat