Tanjant
Tanjant

Trigonometrik bir fonksiyondur. "Tan" ile ifade edilir.

sinüs, kosinüs ve tanjant

Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir. Birim çember üzerinde, orjinden tanjant eksenine doğru çizilen doğrunun altında kalan açıdır. 90 derece ve katlarında tanımsız olur. Dik üçgende ise karşı dik kenarın, komşu dik kenara oranıdır.

Ozan MakinaKapat