Piksel
Piksel

Tüm sayısal görüntülerin en küçük parçası olan noktacıklara piksel denir. İngilizce"de resim parçası anlamına gelen "picture element" birleşik kelimesinden çıkarılmıştır. Pixel, picture (resim) kelimesinin kısaltması olan pix ve element (parça) kelimesinin ilk iki harfiden (el) oluşmaktadır.

Bir pikselin en-boy oranına görüntü oranı denir. Bu sayı günümüz bilgisayar ekranlarında bire eşittir, video ortamında ise birden büyük olabilir. Başka bir deyişle günümüz bilgisayarlarında bulunan pikseller kare, sayısal videoda kullanılan pikseller ise dikdörtgendir.

 

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat