Adak etinden kimler yiyemez
Adak etinden kimler yiyemez Adak etinden kimler yiyemez Sual: Adak etinden kimler yiyemez?CEVAPFakir veya zengin, adakta bulunursa, adak hayvanın etinden yiyemez ve zekat verilmesi caiz olmayan anasına, babasına, dedesine, evladına, torununa, kocasına veya karısına, fakir olsalar da, yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse, yenilen etin kıymetini, fakirlere sadaka verir. Yeniden hayvan kesmek gerekmez. Akrabasından ve evinde bulunanlardan, zekatını vermesi caiz olan büyük, küçük herkes yiyebilir. Kardeş, kayınvalide, kayınpeder, gelin, üvey anne, üvey baba, üvey evlat, süt anne, süt baba ve süt kardeş de yiyebilir. Bunların içinde zengin olanlar yiyemez. Yerlerse, adak sahibi, bunların yediklerinin kıymetini fakirlere verir. (Hindiyye)Sual: Fakir hanım, aldığı adak etini zengin kocasına yedirebilir mi?CEVAPEvet yedirebilir. Çünkü kendi mülkü olmuştur. Başka zenginlere de verebilir. Sual: Adak etini alan fakir, zengin misafirine adak etinden verebilir mi?CEVAPEvet, verebilir. Sual: Adak etini dağıtmak için vekil olan fakir, bu etten yiyebilir mi?CEVAPYiyebilir.Sual: (İşe girersem koyun kesip eş dostla yerim demek) adak olur mu?CEVAPAdak olur. Etten kendisi, hanımı, çocukları, ana-babası ve zengin olan eş dost yiyemez. Sual: Bir arkadaşa adağımı kesmek ve etini bildirdiği fakirlere vermek üzere vekil ettim. O da başka fakirlere vermiş. Bir mahzuru olur mu?CEVAPVekil adağı hangi fakire verirse versin sahih olur. Zekat böyle değildir. Zekatı zenginin bildirdiği fakirlere vermek gerekir. Eğer başka fakirlere verdikten sonra zengine durum bildirilir, o da kabul ederse, bir kavle göre bu da caiz olur. Sual: Adak hayvanının etini bir fakire verdikten sonra, fakir, bu etten zenginlere ve adak sahibine verebilir mi?CEVAPMal kendisinindir. İstediğine verebilir.
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat