Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri
Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri Ankara1- Hacı Bayram-ı Veli hazretleri (Ulus)2- Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri (Bağlum)Konya1- Hazret-i Mevlana ve Müzesi2- Sadreddin-i Konevi hazretleri3- Şemsi Tebrizi hazretleri4- Alaaddin Camii5- İnce Minare 6- Çinili Köşk7- Koyunoğlu Müzesi8- Selçuklu SultanlarıTarsus1- Eshab-ı KehfŞanlı Urfa1- Hazret-i İbrahim’in ateşe atıldığı kale2- Balıklı göl Mısır1- İmam-ı Şafii hazretleri2- İmam-ı Şarani hazretleri3- Seyyidet Nefise hazretleriBağdat1- Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretleri2- İmam-ı a’zam hazretleri3- İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri4- Seyyid Musa Kazım hazretleriMedine-i münevvere1- Ravda-i Mutahhara2- Hazret-i Ebu Bekir [Sol yanı başındadır]3- Hazret-i Ömer [Onun solunda]4- Cennetü’l Baki [Hazret-i Âişe, Hazret-i Osman ve Eshab-ı kiram kabirleri]5- Mescid-i Kuba6- Mescid-i Kıbleteyn7- Hazret-i Hamza’nın kabr-i şerifiMekke-i mükerreme1- Ebu Kubeys dağı2- Hira dağı3- Cennet-ül Mu’allâ kabristanıMinâ1- Hazret-i İsmail’in kurban edildiği yer2- Hazret-i İsmail’in şeytanı taşladığı yer3- Mescid-i HaifMüzdelife1- Mescid-i Meş’arilharamArafat1- Mescid-i İbrahim-nemre2- Cebel-i RahmeŞam1- Cami-i Emeviye ve Ak Minâre2- Hazret-i Hüseyin’in mübarek başı3- Binti Zeynep (Hazret-i Hüseyin’in kızı)4- Bilal-i Habeşi hazretleri5- Ebu Hureyre hazretleri6- Ümmü Gülsüm hazretleri7- Muhiddin-i Arabi hazretleri8- Kırklar Makamı9- Selahaddin-i EyyubiHumus1- Halid bin Velid hazretleri ve oğlu2- Hazret-i Ömer’in oğlu Hazret-i Ubeydullah
Ozan MakinaKapat