Esnaf ve tüccarın zekatı
Esnaf ve tüccarın zekatı Sual: Bizim tezgahımız, ham maddemiz ve işlenmiş eşyamız var. Demirbaş eşyalar var. Bunların hepsinin zekatı verilir mi?CEVAPTezgah, ticaret için olmadığı, yani satılık olmadığı, eşya imal edildiği için zekatı verilmez. İsterse değeri milyarları bulsun. Ne kadar kıymetli olursa olsun, demirbaş eşyanın da zekatı verilmez. Sanat sahiplerinin, imalatçıların ham maddelerinin veya işlenmiş eşyalarının zekatı verilir.Koltuk satan bir tüccar, mevcut koltuklarının zekatını verir. Sattığı koltuklarından iki takımını kullanmak üzere evine alsa, zekatını vermez. Zeytinyağı satan bir tüccar, senede iki teneke zeytinyağı yese, bu iki teneke yağın zekatını vermez. Ticaret için olan diğer bütün gıdalardan bir senelik ev ihtiyacı için ayrılmış olanların da zekatı verilmez. Yani nisaba dahil edilmez.Sual: Her eczanede sık sık mal değişir. Bu malların zekatı nasıl hesaplanır?CEVAP Malın değişmesinin önemi yok. Bakkal, manav öyle değil mi? Mal önemli. Kaç liralık mal varsa onun zekatı verilir Sual 1: Kuyumcu, dükkanındaki 14, 18, 22 ayar altınlardan hangisine göre zekat verecektir? CEVAPYüksek ayardan vermek evladır. Sual 2: Altınlara işçilik de hesaba katılacak mı? CEVAPHurda ve işlenmiş altınlar tartılır, bunun kırkta biri zekat olarak verilir. Zekat altın olarak verildiği için işlenmiş olması veya olmaması fark etmez.Sual 3: Altın, alış fiyatından mı, satış fiyatından mı hesap edilecektir?CEVAP Eldeki altının kırkta biri zekat olarak verildiği için, alış veya satış fiyatını hesaba katmak gerekmez.Sual: Zekat için bir malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım deniyor. Ben manavım. Kimi bir gün, kimi de bir hafta kalmıyor. Bu malların zekatını vermeyecek miyim? CEVAP Malın değil, zenginliğinizin üzerinden bir yıl geçince, elinizdeki malların zekatını vermeniz farz olur. Mesela 3 Recebde, nisap miktarı malınız olsa, elinizdeki mallar değişip öteki Recebin üçünde yine elinizde nisap miktarında mal varsa, bu malların zekatını vermek farz olur. İsterse bu mallar elinize yeni girmiş olsun, fark etmez. Sual: İpekböceği, balık ve tavuk yetiştiren, zekatını nasıl verir?CEVAP Kıymetini nisaba dahil eder. Sual: Ortağın biri, zekat vermezse, diğerlerine de günah olur mu?CEVAP Günah olmaz. Herkes kendi hissesinden mesuldür. Fakat zekat vermeyen kimse ile ortak olmak doğru değildir. Allah�ın emrini yapmayan ve fakirin hakkı olan zekatı vermeyen kimse, başka günah da işleyebilir. Ortağına hıyânet de edebilir. Allah korkusu olmayan ne yapmaz ki?Sual: Gölde yetiştirilen balıkların zekatı olur mu?CEVAP Satınca, bu para diğer zekata tâbi mallarla beraber nisaba ulaşırsa zekatı verilir. Sual: Eti ve yumurtası için tavuk ticareti yapan zekatı nasıl verir?CEVAPSene sonundaki malı, nisabı bulursa zekatı verilir.Sual: Birkaç ineğim var. Çok süt satıyorum. Zekatı nasıl verilir?CEVAPSene sonunda parası nisaba dahil edilir.Sual: Cıvata gibi binlerce malı, zekatta tek tek mi saymak lazımdır?CEVAPSatın alınırken nasıl hesap edilmişse, öyle yapılır.Sual: Halı ticareti yapan zekat olarak başka mal verebilir mi?CEVAPVeremez.Sual: Halı imal eden, mayi sabunun, ipliğin de zekatını verir mi? CEVAPTüccar, sanatkâr, mevcut malın fiyatını, mal oluş fiyatından hesaplar. Sabun, iplik dahildir.Sual: Gömlek diken terzi, zekatı gömlek olarak verebilir mi?CEVAPEvet. Sual: Zekatta, basmaların birkaçını ölçüp top halinde tayin caiz mi?CEVAPZannı galip ile caiz.Sual: Hayvan zekatı verilirken, borçlar düşülür mü?CEVAPEvet.Sual: Bir tüccar, verdiği vergiyi veya çaldırdığı malı yahut alamadığı malını zekat olarak sayabilir mi?CEVAP Sayamaz.Sual: Vergi zekat yerine geçer mi?CEVAPGeçmez. Sual: Miktarı ve ödeme tarihleri belli olan vergi borçları da, zekat bakımından diğer borçlar gibi mi?CEVAPEvet.Sual: Alacak senetlerini zekat olarak vermek caiz mi?CEVAPAlacak deyndir. Nisaba katılırsa da, ayn zekatı deynden verilmez. [Ayn = Kendinde bulunan mal (veya hazır, mevcut olan mal)Deyn = Kendinde bulunmayan mal (veya hazır olmayan mal)]Sual: Elden ele dolaşan hisse senedi, nisaba dahil edilir mi?CEVAPEvet. Sual: Zekatı hesaplarken, hisse senetlerimin değerini nasıl hesap edeceğim?CEVAPO günkü piyasa değeri ne ise ondan hesap edilir.Sual: Kamyon çekmek için önceden yatırılan paramın zekatı var mı?CEVAPYatırılan, alıcının mülkünden çıkar. Artık satıcınındır.Sual: Altı tane sütünü sattığım ineğim var. Bunların zekatı nasıl verilir?CEVAP30 tane olmadıkça ineklerin zekatları verilmez. Gelirlerinden elinizde ne kalmışsa ve öteki paralarınızla nisabı buluyorsa o zaman gelirlerinin zekatları verilir.Sual: Zekat, ticareti yapılan maldan veya değeri altın olarak mı verilir?CEVAPEvet. Sual: Zekat, kârdan mı verilir?CEVAPZekat kârdan değil, ticaret malının veya paranın tamamından verilir. Sual: Ticaret için inşaatım var. Sermayeyi inşaata yatırsam, yıl sonunda elde para kalmazsa, inşaatın zekatı verilir mi?CEVAPİnşaata yatırılan paranın zekatı hemen verilmez. Bir yıl sonra mevcut malın piyasaya göre değerinin zekatı hesap edilir. Malı satınca eline geçen paradan zekat verilir.Sual: Müteahhidim. Yapacağım evi, peşin üç yüz milyona sattım. O evi, iki yüze yapabilirim. Üç yüzden, iki yüzü çıkarınca, kalan 100 milyonun mu zekatı verilir?CEVAPEvet.Sual: Temele harcanan zekat hesabına katılır mı?CEVAPEvet. Sual: Arsa karşılığı inşaatım yarım halde. Zekatı nasıl verilir?CEVAPMevcudun zekatı verilir. Satılacak olan yarım inşaat ticaret malıdır. Arsa karşılığı verilecek daireler borç olarak kabul edilir. Zekatı verilmez. Satılık dairelerin zekatı verilir.Sual: İnşaat halindeki satılık binaların zekatı nasıl verilir?CEVAPSatın alınan bütün malzemenin parası, ticaret malı gibi nisaba katılır. (Binanın yapılan kısmının tahmini fiyatı değil) Veya binaların satıldıktan sonra geçmiş senelerinkini de beraber verir. (Yani inşaata başladığı ve devam ettiği senelerin.)
Ozan MakinaKapat